Skip to main content

NIBE initierar seminarium tillsammans med skatteverket gällande förtydligande av ROT-avdrag

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2014 15:57 CEST

För knappt ett år sedan uppmärksammade SVTs Uppdrag Granskning problematiken och fusk vid tillämpning av ROT-avdrag i värmepumpbranschen. Uppmärksamheten programmet drog med sig, föranledde Skatteverket att utöka kontrollerna i VVS-branschen och värmepumpbranschen tog initiativ till en bred dialog med närliggande branscher och myndigheter. Problematiken har sin grund i att det saknas ett tydligt klargörande gällande hur den avdragsgrundade arbetskostnaden ska beräknas.

Skatteverket har i ett så kallat brevsvar från 2009, accepterat att värmepumpbranschen tillämpar en schablonmetod för beräkning av arbetskostnad vid värmepumpentreprenader. Brevsvaret har dock endast inneburit ett godkännande av detta förfarande och inte varit tvingande. I takt med den allt tuffare konkurrenssituationen har allt fler företag gjort avsteg från schablonmetoden och tänjt på möjligheten till skatteavdrag.

"-Schablonmetoden är enkel att använda och underlättar våra installatörers vardag, men det kräver att den tillämpas av alla säger Martin Forsén på NIBE. Skatteverkets ställningstagande innebär en stor förbättring och ett viktigt steg för att motverka den snedvridning av konkurrensen som ibland uppstått då vissa aktörer använt löften om vidlyftiga ROT-avdrag som främsta konkurrensmedel. Nu blir det lika för alla, avslutar Martin Forsén."

"- Ställningstagandet innebär att det är så här Skatteverket tolkar regelverket. En installatör som aktivt väljer att inte använda schablonmetoden måste vara beredd att redovisa kostnaden för varje skruv och mutter, förklarade Pia Blank-Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket."

 

Du hittar presentationsmaterialet från seminariet samt Skatteverkets ställningstagande på nibe.se. På skatteverket.se finns informationen under Skattereduktion för husarbete – arbetskostnad vid värmepumpentreprenader.

För ytterligare information vänligen kontakta
Martin Forsén, martin.forsen@nibe.se, 0433-73000

 

NIBE Energy Systems är Nordens största tillverkare av energiprodukter för villor och fastigheter och har en marknadsledande position i norra Europa inom huvudområdena värmepumpar och varmvattenberedare. Affärsidén är att förse bostäder och fastigheter med produkter för inomhuskomfort och uppvärmning av tappvatten. Sortimentet har successivt utvecklats från enklare produkter för uppvärmning till koncept för värme, ventilation, kyla och värmeåtervinning.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.