Senaste nyheterna

Sociala medier

Hejaolika har arrangerat webbinarier om covid-19 och vardagen för personer med LSS-insatser.

Hejaolika har arrangerat webbinarier om covid-19 och vardagen för personer med LSS-insatser.

Digitalt anhörigcafé i Luleå

Digitalt anhörigcafé i Luleå

Cirka 20 000 barn och unga i Finland uppskattas vara omsorgsgivare i sin familj. De yngsta är under tio år och bär alltså de vuxnas ansvar i hushållet. Nu får dessa barn inte någon paus alls från ansvaret där hemma då skolorna är stängda.

Cirka 20 000 barn och unga i Finland uppskattas vara omsorgsgivare i sin familj. De yngsta är under tio år och bär alltså de vuxnas ansvar i hushållet. Nu får dessa barn inte någon paus alls från ansvaret där hemma då skolorna är stängda.

Eurocarers kräver omedelbara åtgärder för att tillgodose informella omsorgsgivares behov. https://t.co/pISPKzb7iP

Nka erbjuder anhöriga till någon med flerfunktionsnedsättning att vara med i samtalsgrupper på webben… https://t.co/NiIi6QZwwR

Vi erbjuder dig som är anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning att vara med i vår samtalsgrupp på webben.

Här får du chansen att prata om det som är viktigt för dig och samtidigt lyssna på andra. Nka bidrar med kunskap och erfarenhet.

Vi erbjuder dig som är anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning att vara med i vår samtalsgrupp på webben. Här får du chansen att prata om det som är viktigt för dig och samtidigt lyssna på andra. Nka bidrar med kunskap och erfarenhet.

Innehåll i Nka:s nyhetsbrev nr 4: Samlad information om anhöriga, personal och coronaviruset Digitala gruppträffar… https://t.co/8VRpPQvnDJ

Under året kommer vi att dra i gång digitala gruppträffar för dig som är 15-17 år gammal och ger stöd eller hjälp till någon som är sjuk, mår psykiskt dåligt, har en funktionsnedsättning eller har problem med alkohol och droger.  //anhoriga.se/meweyoung

Under året kommer vi att dra i gång digitala gruppträffar för dig som är 15-17 år gammal och ger stöd eller hjälp till någon som är sjuk, mår psykiskt dåligt, har en funktionsnedsättning eller har problem med alkohol och droger. //anhoriga.se/meweyoung

Me-We-projektet kommer under året att anordna digitala gruppträffar för den som är 15-17 år och ger vård, stöd eller hjälp till någon. På gruppträffarna kommer man att möta andra ungdomar och få hjälp och stöttning att hantera sin situation. Läs mer på www.anhoriga.se/meweyoung och glöm inte att följa instagramkontot @mewe_young_carers 💛 
Me-We-teamet vill passa på att önska alla en glad påsk och påminna er om att ta hand om er själva och nära och kära 🐣🌼 #duärinteensam #mewe #ungaomsorgsgivare #vågaberätta

Me-We-projektet kommer under året att anordna digitala gruppträffar för den som är 15-17 år och ger vård, stöd eller hjälp till någon. På gruppträffarna kommer man att möta andra ungdomar och få hjälp och stöttning att hantera sin situation. Läs mer på www.anhoriga.se/meweyoung och glöm inte att följa instagramkontot @mewe_young_carers 💛 Me-We-teamet vill passa på att önska alla en glad påsk och påminna er om att ta hand om er själva och nära och kära 🐣🌼 #duärinteensam #mewe #ungaomsorgsgivare #vågaberätta

Nka har samlat infomation och länkar som kan vara användbara för anhöriga och personal. Se länk i bio #anhöriga #corona #stödtillanhöriga

Nka har samlat infomation och länkar som kan vara användbara för anhöriga och personal. Se länk i bio #anhöriga #corona #stödtillanhöriga

Projektledare Alexandra Antoni och Anna Sjögren, från SIS-Svenska Institutet för Standarder, berättar om arbetet med Kvalitetssäkring inom LSS-bostad med särskild service för vuxna. Standarden är nu ute på remiss.

Projektledare Alexandra Antoni och Anna Sjögren, från SIS-Svenska Institutet för Standarder, berättar om arbetet med Kvalitetssäkring inom LSS-bostad med särskild service för vuxna. Standarden är nu ute på remiss.

Att vara syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom är ett särskilt syskonskap med speciella förutsättningar och konsekvenser. Många vuxna syskon har upplevt en barndom där föräldrarnas tid och engagemang har ägnats åt praktiska och medicinska frågor som inte kan väljas bort. Andra har erfarenhet av att sjukdomen eller skadan uppstod senare i livet. Oavsett hur bakgrunden ser ut känner många syskon ett stort ansvar gentemot ursprungsfamiljen. Kärlek och omtanke kan hamna i konflikt med känslor som inte alltid är så lätta att prata om. Och vad händer sedan, när föräldrarna inte längre orkar?  #vuxensyskon #anhöriga

Att vara syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom är ett särskilt syskonskap med speciella förutsättningar och konsekvenser. Många vuxna syskon har upplevt en barndom där föräldrarnas tid och engagemang har ägnats åt praktiska och medicinska frågor som inte kan väljas bort. Andra har erfarenhet av att sjukdomen eller skadan uppstod senare i livet. Oavsett hur bakgrunden ser ut känner många syskon ett stort ansvar gentemot ursprungsfamiljen. Kärlek och omtanke kan hamna i konflikt med känslor som inte alltid är så lätta att prata om. Och vad händer sedan, när föräldrarna inte längre orkar? #vuxensyskon #anhöriga

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.