Mmquyibome19ak6yugaz

Visste du att ett barn i varje skolklass stannar hemma en dag i veckan för att ta hand om någon hemma?

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 10:57 CEST

Den 29-31 maj arrangeras den internationella konferensen ”Every Child has the Right to…” i Malmö. Konferensen riktar sig mot barn som anhöriga och unga omsorgsgivare och beräknas samla minst 500 deltagare från 26 länder runt om i världen.

V4dg29lsdmb6ndwugj7b

Nka:s nyhetsbrev nr 5 2017

Nyheter   •   Maj 22, 2017 11:54 CEST

Nyhetsbrev från Nationellt kompetenscentrum anhöriga om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

V4wwpspq1zql6mmkkoxm

Äldreomsorgen i Huddinge satsar på anhörigstöd

Nyheter   •   Maj 22, 2017 10:49 CEST

Huddinge kommun har tagit fram en projektplan för anhörigstöd i äldreomsorgens verksamheter.

Fq3ld1m0dvm8xg5npjzf

Anhörigriksdagen 2017 - Ökande intresse för e-lärande inom anhörigområdet

Nyheter   •   Maj 22, 2017 10:46 CEST

Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson från Nka och Linnéuniversitetet höll ett seminarium om "E-lärande för anhöriga, frivilliga och personal".

Bbjd03wily1ssohzt85w

Med kikare, karta och kompass i anhöriglandet

Nyheter   •   Maj 22, 2017 08:58 CEST

På spaning i anhöriglandet med Äldrecentrums forskningsledare Lennarth Johansson. Från Anhörigriksdagen 2017.

Vdqczlpa4tuvjadaahrq

Planering och framförhållning är A och O för en lyckad resa

Nyheter   •   Maj 19, 2017 09:00 CEST

Reportage med Elaine och Pia Johansson om att resa och planera för resor med en närstående som har funktionsnedsättning.

N08um3gfcpatsa0aws13

Anhörigriksdagen 2017 – Invigning och välkomsttal

Nyheter   •   Maj 17, 2017 09:37 CEST

Anhörigriksdagen inleddes med ett välkomsttal av Ann-Marie Högberg, förbundsordförande på Anhörigas Riksförbund samt Lisa Syrén moderator.

Media no image

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Linnéuniversitetet utannonserar tre tjänster

Nyheter   •   Maj 17, 2017 09:28 CEST

Nya tjänster - Nka och Linnéuniversitetet söker:

Projektledare inom området barn som anhöriga

Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att arbeta mot landsting, kommuner, enskilda utförare och andra involverade aktörer för att utveckla stöd till Barn som anhöriga. Du kommer också att arbeta med att utveckla metoder, verktyg och systematisk spridning och uppföljning för denna målgrupp. Prioriterat är att särskilt bidra till sådant stöd att föräldrar/vårdnadshavare eller annan närståendes svårigheter inte inkräktar på barnets hälsa, utveckling och skolgång. Det ingår också utveckling av metoder för ett individuellt och familjeorienterat anhörigstöd. Verksamheten bedrivs i samverkan med myndigheter, med hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg, idéburna organisationer och andra relevanta aktörer. En del i arbetet kommer att innebära medverkan i nationella såväl som internationella projekt. Läs mer om tjänsten

Doktorand inom forskningsprogrammet ”UserAge”, fokus på brukar- och anhörigmedverkan i forskning

Anställningen som doktorand vid Linnéuniversitetet är en av tre doktorander inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet ”UserAge” som har fokus på brukar- och anhörigmedverkan i forskning för äldre. Projektet genomförs i samverkan mellan Lunds Universitet, Göteborgs Universitet, Linnéuniversitetet och Högskolan Kristianstad och är finansierat av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd). De tre doktoranderna kommer att samarbeta med varandra och med forskarna i projektet. Anhörigas medverkan i forskning kommer att vara fokus för avhandlingsarbetet. Utöver forskarutbildningen ingår 10 procent FoU-arbete vid Nka i anställningen. Läs mer om tjänsten

Postdoktor interkulturell forskning inom anhörigområdet

Arbetsuppgifterna består i interkulturell forskning och utveckling inom anhörigområdet och stöd till anhöriga. Det omfattar interaktionen mellan personal och anhöriga från olika kulturer och etniska bakgrunder, ömsesidighet och förståelse för varandra, samverkan, och helhetssyn. Befattningen är ett samverkansprojekt mellan Lnu och Nka och motsvarar av både Lnu och Nka prioriterade områden som anhöriga med utländsk bakgrund, mångfald och jämställdhet. Arbetet kommer att utföras i samverkan med myndigheter, hälso- och sjukvårds- och omsorgsorganisationer och idéburna organisationer. I anställningen förväntas du aktivt delta i institutionens och Nka:s miljö och nätverk såväl internt som externt. Läs mer om tjänsten

Nya tjänster - Nka och Linnéuniversitetet söker: - Projektledare inom området barn som anhöriga - Doktorand inom forskningsprogrammet ”UserAge”, fokus på brukar- och anhörigmedverkan i forskning - Postdoktor interkulturell forskning inom anhörigområdet

Läs vidare »
Nwrv3lz3exlscnhnfjqw

Öländskt samarbete inom demensvården

Nyheter   •   Maj 16, 2017 13:30 CEST

På Öland arbetar Borgholms kommun och Borgholms Hälsocentral aktivt tillsammans för en demensvård av bästa möjliga kvalitet – både för drabbade och anhöriga.

Xet3usncvbypmhycnjhf

”Jag är väldigt tacksam för att så många gör så mycket”

Nyheter   •   Maj 16, 2017 09:22 CEST

Anhörigas insatser ska vara frivilliga. Det slog barn- äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér fast på Anhörigriksdagen i Varberg.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör - Äldre
  • Anhöriga till äldre personer
  • fredrik.jansson@anhoriga.se
  • 0480-41 80 25
Anhöriga till äldre personer

  • Presskontakt
  • Koordinator
  • paul.svensson@anhoriga.se
  • 0704 551195

Om Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.