Skip to main content

Nobina överklagar Dalaupphandling

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 16:00 CEST

Nobina lämnar idag in en överklagan på upphandlingen av busstrafiken i Dalarna. Konkurrensen i upphandlingen var obefintlig eftersom det bara kom in ett anbud till varje trafikområde. Dalatrafik får betala mer för mindre trafik än idag. Dalaborna blir de stora förlorarna.

Som vi tidigare har aviserat avstod Nobina från att lägga anbud på busstrafiken i Dalarna. Anledningen är upphandlingen på en rad områden frångick de rekommendationer kring upphandlingar som har tagits fram av branschföreningarna Svensk kollektivtrafik och Bussbranschens riksförbund. Det gav helt orimliga affärsmässiga villkor för att kunna driva en bra och kostnadseffektiv kollektivtrafik.

Vi försökte påtala bristerna i upphandlingsunderlaget men möttes av kalla handen. Istället fick vi grundlösa anklagelser riktade emot oss.

Vi kan konstatera att de farhågor vi tidigare haft har besannats. Därför har vi också överklagat beslutet.

För mer information, kontakta Maryam Yazdanfar, chef, public affairs och kommunikation, 070-187 28 42

Nobina Sverige svarar för nära 30% av den linjelagda kollektivtrafiken med buss i Sverige. Vi bedriver trafik åt uppdragsgivare i hela landet, bland annat SL, Västtrafik och Skånetrafiken.Varje år görs cirka 200 miljoner resor med våra bussar. Vi är 6000 medarbetare, kör 2300 bussar och omsätter ca 4,8 miljarder kronor per år.

Nobina Sverige är en del av Nobina-koncernen som är ett av Nordens största persontrafikföretag, med inriktning på regional kollektivtrafik i Sverige, Norge, Finland och Danmark samt interregional trafik i egen regi genom dotterbolaget Swebus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy