Skip to main content

​Nobina tar krafttag för att lyfta kollektivtrafiken i Malmö

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2015 08:25 CET

Hösten har kantats av stora utmaningar för kollektivtrafiken i Malmö. Tekniska problem har påverkat fordonens tillgänglighet, framkomlighetsproblem i staden och trafikomläggningar har lett till att turer har ställts in eller varit försenade. Nu tar Nobina krafttag för att ge trafiken ett ordentligt lyft.

Det har under hösten varit exceptionellt dåliga yttre förutsättningar för kollektivtrafiken, faktorer som Nobina inte rår över, exempelvis:

  •  Stora ombyggnationer har gett framkomlighetsproblem. Det är helt enkelt för många hål i för många gator.
  •  Signalprioriteringssystemet, som gör att bussen får företräde framför bilarna vid trafikljus, har varit ur funktion vilket lett till att bussarna stått i bilköer.
  •  Stora brister i det gemensamma systemet för biljettmaskiner har lett till att kunder inte kunnat visera sina biljetter vilket bland annat lett till bussbyten och inställda turer.

De bussar som rullar på Malmös gator har haft stora tekniska kvalitetsproblem som lett till inställda turer. Nobina sätter nu in en massiv insats av extra resurser inom både ledning och specialistkompetens såväl från Nobinas organisation som från fordonsleverantörens.

  •  Extra lednings- och verkstadsresurser från Nobina
  •  Extra verkstadsresurser från fordonstillverkaren
  •  Daglig uppföljning av egna och andras insatser

- Under året har vi kunnat glädjas åt många fler resenärer i Malmö. Det är självklart positivt att vi tillsammans med Skånetrafiken och Malmö stad lockat fler kunder men det kräver också större insatser från alla parter. Eftersom situationen varit så tuff sätter vi nu in extraordinära insatser, säger Jan Bosaeus, VD för Nobina Sverige. Vår förhoppning är nu att både Skånetrafiken och Malmö stad gör detsamma så att vi tillsammans kan se fram emot en kraftig förbättring av kollektivtrafiken i Malmö. 

Nobina Sverige svarar för nära 30% av den linjelagda kollektivtrafiken med buss i Sverige. Vi bedriver trafik åt uppdragsgivare i hela landet, bland annat SL, Västtrafik och Skånetrafiken.Varje år görs cirka 200 miljoner resor med våra bussar. Vi är 6000 medarbetare, kör 2300 bussar och omsätter över 5 miljarder kronor per år.

Nobina Sverige är en del av Nobinakoncernen som är ett av Nordens största persontrafikföretag, med inriktning på regional kollektivtrafik i Sverige, Norge, Finland och Danmark samt interregional trafik i egen regi genom dotterbolaget Swebus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.