Skip to main content

Västtrafikmodellen leder till ökat resande och ökad kvalitet

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 08:49 CEST

Allt fler väljer att ta bussen i Trollhättan och Vänersborg, det första kontrakt som upphandlades enligt Västtrafikmodellen. Hittills i år har bussresandet med Västtrafik ökat med drygt 7procent i stadstrafiken jämfört med förra året och kundnöjdheten ligger fortsatt på höga nivåer. Det visar att Västtrafiks modell att upphandla trafik leder till ökad nytta för kunderna.

I december 2012 startade kollektivtrafikföretaget Nobina avtalet för stadsbusstrafiken i Trollhättan och Vänersborg och det var det första avtalet enligt den så kallade Västtrafikmodellen.De största drivkrafterna i den avtalsmodellen är ökat resande och ökad kundnöjdhet, vilket också visar sig i resultaten. Mellan 2013 och 2015 har resandet i området ökat med 6 procent och från 2010 till 2015 har kundnöjdheten ökat med 12 procent. Bidragande orsaker till den stora ökningen av bussresenärer är nya och smarta trafiklösningar som gynnar och passar fler människor.

- Vi kan konstatera att Västtrafikmodellen verkligen leder till kundnytta, eftersom både resandet och kundnöjdheten har ökat kraftigt i Vänersborg och Trollhättan sedan avtalet startade, säger Lars Backström, VD på Västtrafik.

Med Västtrafikmodellen läggs mer ansvar på leverantören än tidigare när det gäller trafikplanering och lokal marknadsföring. Dessutom arbetar parterna mot gemensamma mål för att utveckla både resandet och kundnöjdheten.

- Västtrafikmodellen ger oss som partnerföretag en tydlig drivkraft att jobba aktivt med de centrala, kundnära frågorna. Uppföljningen av våra och Västtrafiks gemensamma mål visar att det är ett framgångssikt arbetssätt, säger Henrik Dagnäs, vice VD och marknadsdirektör på Nobina Sverige.

När avtalet för Trollhättan och Vänersborg startade genomförde Nobina en så kallad insiktsutbildning för alla sina medarbetare, för att presentera nyheterna och drivkrafterna i avtalet samt att belysa att allas insats har betydelse för kundens upplevelse. Den här typen av utbildningar genomförs löpande för att ge alla medarbetare rätt förutsättningar att bidra till att öka såväl resandet som kundnöjdheten.

- Vi har en långsiktig planering för produktutveckling och marknadsföring och arbetar ständigt med att lära oss mer om kunden och vad som driver resandet. Vårt och Västtrafiks gemensamma mål är att vi ska öka resandet i det här området med ca 10 % från 2015 till 2018. Att ge våra medarbetare bästa möjliga förutsättningar att göra sitt jobb så bra som möjligt är en strategi vi jobbar aktivt med. Vi tror att grunden för en god kundnöjdhet ligger i att engagera våra medarbetare, säger Jörgen Bergström, trafikchef i område Vänersborg.

Under kollektivtrafikbranschens stora samling på Persontrafikmässan i veckan kommer bland andra Västtrafiks VD Lars Backström och Nobina Sveriges vice VD och marknadsdirektör Henrik Dagnäs att berätta mer om resan mot det goda kundmötet, vilka förutsättningar som krävs och vilka samarbetsformer som är nödvändiga.

Nobina Sverige svarar för nära 30% av den linjelagda kollektivtrafiken med buss i Sverige. Vi bedriver trafik åt uppdragsgivare i hela landet, bland annat SL, Västtrafik och Skånetrafiken.Varje år görs cirka 200 miljoner resor med våra bussar. Vi är 6000 medarbetare, kör 2500 bussar och omsätter närmare 6 miljarder kronor per år.

Nobina Sverige är en del av Nobinakoncernen, Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik, med inriktning på regional kollektivtrafik i Sverige, Norge, Finland och Danmark samt interregional trafik i egen regi genom dotterbolaget Swebus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.