Skip to main content

Bostadsminister Peter Eriksson kommer till Wood Building Summit

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 16:00 CEST

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson kommer till Wood Building Summit i Skellefteå. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) kommer till träbyggnadskonferensen Wood Building Summit som hålls i Skellefteå 7-8 november.

Han ser stora fördelar med byggande i trä.

– Det är bra för miljön, jobben och takten i bostadsbyggandet, säger bostadsministern.

Sverige har en lång tradition av att bygga en- och tvåvåningshus i trä. De senaste årtiondena har fler insett träets stora tekniska och miljömässiga fördelar. Det har lett till att allt fler höghus, sporthallar och vägbroar byggs med trästomme. I dag står det moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på 10 procent.

Redan 2025 kan Sverige ha kapacitet att bygga hälften av alla flerbostadshus i trä. Det skulle bidra till att möta byggbehovet och ge stora positiva effekter i form av kraftigt minskade koldioxidutsläpp från byggbranschen samt arbetstillfällen utanför storstäderna, konstaterar professor Staffan Brege, Linköpings universitet, i en framtidsprognos för svenskt industriellt träbyggande. Prognosen har tagits fram på uppdrag av Sveriges Träbyggnadskansli.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson kommer till årets Wood Building Summit, den internationella träbyggnadskonferens som hålls i Skellefteå 7-8 november och arrangeras av Nolia AB. Han ser stor potential för ökat träbyggande.

– Det innebär fler jobb i Sverige, inte minst utanför de tre storstadsregionerna. Det kan också ge exportmöjligheter och bidrar till den gröna omställning Sverige är mitt uppe i, säger bostadsministern.

Han anser att det är viktigt att städer som Skellefteå och Växjö tagit på sig en ledartröja när det gäller husbyggande i trä.

– Det har bidragit mycket positivt. Bostadsförsörjningsansvaret är kommunalt och tillsammans med stat och näringsliv utvecklas sektorn, säger Peter Eriksson.

En klimatanalys från KTH och IVL på uppdrag av Sveriges Byggindustrier(Byggandets klimatpåverkan, 2016) visade att ett flervåningshus i trä byggd i Strandparken, Sundbyberg hade ungefär halva klimatpåverkan från byggprocessen jämfört med ett motsvarande hus i betongstomme. Att tillverka ett trähus kräver mindre energi än andra materialslag. Dessutom binder trä koldioxid under hela sin livstid. Trä är dessutom det enda förnybara byggnadsmaterialet.

Lindbäcks bygg, landets ledande företag inom industriellt byggande av flerbostadshus har redan ett samarbete med Rikshem och blev, tillsammans med dem, nominerade till årets samhällsbyggare 2016.

Tidigare i år blev det också klart att de stod som en av vinnarna i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, stora bostadsupphandling. Det öppnar dörren för att få fler kommuner i Sverige att bygga bostadshus i trä.

– Vi tror på industriellt träbyggande som en långsiktigt hållbar byggprocess och ser ett ökande intresse för byggande i trä. Självklart öppnar ramavtalet med SKL möjligheter för ökat träbyggande, även om det inte är bundet till en viss produktionsteknik, säger Mikael Thorgren, affärsområdeschef på Lindbäcks bygg.

Bostadsministern anser att det viktigt med en konferens som Wood Building Summit för att öka kunskapen och erfarenhetsutbytet kring husbyggande.

– Kunskapsbehovet är stort och jag hoppas konferenser likt denna bidrar till att fler investerar i produktionskapacitet för att klara av att öka andelen flerfamiljshus och lokaler i trä, säger bostadsminister Peter Eriksson.

För mer information, kontakta:
Jaana Tengman
+46 (0)70 264 83 45
jaana.tengman@nolia.se

Wood Building Summit är mötesplats för att sprida kunskap om senaste nytt kring effektivt och hållbart träbyggande. Den hålls vartannat år i Skellefteå där kommunen, näringsliv och forskning samarbetar för att skapa innovationer kring träbyggande. Wood Building Summit arrangeras av Nolia AB.

Tidpunkt: 7–8 november 2017

Plats: Skellefteå campus

Webb: www.woodbuildingsummit.se

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.