Skip to main content

Högtryck i den nordiska gruvindustrin

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 09:26 CEST

Aktiviteten inom den nordiska gruvindustrin är högre än på många år. Det pågår mängder av projekt som rör såväl järnmalm och nickel som guld och uran.
- Skandinavien har på senare tid befäst sin position som EU:s viktigaste gruvregion och står sig väl i konkurrensen med alla framstående gruvområden i världen, säger Magnus Ericsson, senior partner på Raw Materials Group, Europas ledande oberoende gruvbranschanalytiker, och en av talarna på den kombinerade fackmässan och konferensen Euro Mine Expo, som arrangeras i Skellefteå 21-23 oktober.

Inom järnmalmsområdet investerar statligt ägda LKAB för fullt uppe i Kiruna i norra Sverige och Northland Resources satsar på gruvor i Pajala i samma region. I Mellansverige pågår ett par mindre järnmalmsprojekt som vill återuppta produktion i gamla gruvor: Dannemora Mineral är verksamma i Dannemora gruva och Grängesberg Iron Ore i Grängesbergsgruvan samt Nordic Iron i Bergslagen. Grängesberg är även aktiva i Norrbotten, liksom det Londonbaserade företaget Beowulf.

Attraktiva priser på järnmalm
I norska Sydvaranger, nära ryska gränsen, genomför australiensiska Northern Iron en storsatsning på järnmalmsbrytning. Företaget tog in inte mindre än 100 miljoner australiensiska dollar från investerare på projektet. När det gäller järnmalm och Norge kan även nämnas att den etablerade producenten Rana gruvor bytt ägare och planerar en expansion. Att järnmalmssidan är expansiv just nu hänger nära samman med att priserna är mycket attraktiva.
- Järnmalmspriset har gått upp 65-87 procent det senaste året, berättar Magnus Ericsson.

Nickel, guld och uran
Även nickepriset har varit högt under en längre tid och det har bidragit till en hög aktivitet i Finland, Sverige och Norge. I Finland pågår bland annat ett projekt i Keivitsa och ett är nära produktion i Tallvivara. I Sverige och Norge är det flera företag som prospekterar nickel, däribland Blackstone Ventures.
När det gäller guld sker prospektering i Sverige, Finland och Norge. I Sverige är Lapland Goldminers aktiva utanför Lycksele i södra Lappland och i Finland har svenskbaserade Nordic Mining och Endomines (noterat på Stockholmsbörsen) projekt. I Norge prospekterar både svenska Gexco och norska Store Norske efter guld och andra metaller.
- Dessutom spås uranmarknaden en lysande framtid, det sker prospektering i både Sverige och Finland, säger Magnus Ericsson. Företag som Continental Precious Metals, Mawson Resources och Agricola är aktiva.

Norden underprospekterat
Magnus Ericsson konstaterar att allt talar för att den höga aktiviteten i den nordiska gruvindustrin kommer att fortsätta.
- Internationellt betraktas Skandinavien som underprospekterat. Det har lagts ner mer möda på andra områden i världen med liknande geologiska förutsättningar. I Norden finns förutom naturtillgångarna en gedigen kunskap om gruvindustrin och en lång tradition tack vare företag som Sandvik och Atlas Copco. Dessutom är området politiskt stabilt vilket gör det mindre riskfyllt att jobba här.
Ytterligare en faktor som pekar mot att nordisk gruvindustri går en ljus framtid till mötes är att den kommit upp på dagordningen i EU.
- Det uppmärksammas alltmer att den nordiska gruvbranschen kan bidra till den europeiska försörjningstryggheten, säger Magnus Ericsson.

Brytning med minimal miljöpåverkan
Även på teknikområdet händer det en hel del intressant. En spännande utveckling - som både staten och industrin står bakom - är satsningen på storskaliga brytningsmetoder som ger minimal miljöpåverkan och där man inte tar bort mer berg i marken än nödvändigt.
- Den skandinaviska gruvbranschen ligger långt fram när det gäller teknikutveckling, berättar Magnus Ericsson. Både i Sverige och i Finland testas nu brytmetoder med en högre grad av automatisering, Metoderna anpassas efter marken som bearbetas och genom att ha minimalt med människor som bryter under jord blir arbetet både mer miljöanpassat och mer kostnadseffektivt.

Kunskapsexport till Afrika
En annan aktuell och högintressant fråga som rör den nordiska gruvindustrin är projektet Mining for Development. Det handlar om utbildningssatsningar, kunskapsexport och institutionsbyggande såväl som traditionell export, bland annat till länder i Afrika som har stora naturtillgångar men inte har säkrat kunskapen att ta tillvara dem. I projektet sammanställs den nordiska gruvkompetensen inom en rad olika områden - gruvdrift, arbetsmiljö, administration med mera - i ett paket som sedan exporteras.
- Motsvarande projekt finns inom den norska oljeindustrin och har varit till glädje för både Norge och de länder som satsat på mineralråvaror som motorn i deras ekonomiska och sociala utbildning säger Magnus Ericsson.


Tillsammans skapar vi framtidens mötesplatser. Attraktiva mötesplatser för affärer, information och kompetensutveckling. Mässan Stora Nolia är regionens årliga mötesplats för näringslivet och Sveriges besöksmässigt största årliga mässa. Nolia AB, Norrlands största mässarrangör, ägs av Umeå och Piteå kommun. Mer information om Nolia finns på hemsidan: www.nolia.se

För mer information kontakta Lena Modig

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy