Skip to main content

Inför SEE Hållbarhetsveckan: Konkret arbete viktigt för Nolia

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 06:50 CEST

Vecka 38 startar SEE Hållbarhetsveckan i Västerbotten. Det är Nolia AB som projektleder veckan och gör det genom att föregå med gott exempel.

– Hållbarhetsarbetet måste ske inom alla områden, från vardagens källsortering till mångfalds- och rättvisefrågor, säger Kristin Olsson, projektledare på Nolia AB för SEE Hållbarhetsveckan i Västerbotten.

Förra våren gick startskottet i Sverige för Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål. De är nerbrutna på 17 punkter som tagits av FN:s generalförsamling.

I dessa mål har världens länder åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Det är ambitiösa mål som sträcker sig långt bortom ett varaktigt skydd för vår planet och dess naturresurser. Bland annat ska fattigdomen och hungern utrotas, men målen handlar också om att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder. Dessutom pekar målen ut fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. Agenda 2030 har också satt upp mål om att skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet samt kvinnor och flickors egenmakt.

– Hållbarhet gäller alla aspekter av samhället och var och ens liv. Vi på Nolia vill bistå med vår del för att förändra världen, säger Kristin Olsson. Hon är projektledare på Nolia AB för SEE Hållbarhetsveckan i Västerbotten.

Kristin Olsson berättar att Nolia arbetar med hållbarhet på alla tänkbara plan med målen i Agenda 2030 som riktmärke.

– Vårt hållbarhetsarbete rör allt från källsortering och miljöarbete på alla våra mötesplatser till arbetsmiljö, mångfald och rättvisefrågor. Det kan handla om hur vi agerar mot varandra, men också hur vi arbetar med att bygga mötesplatser. Vi måste hela tiden väga vårt arbete mot Agenda 2030, förklarar Kristin Olsson.

Hon berättar att det exempelvis under Stora Nolia med 500 utställare samlas in 65 ton återvinningsbart material, vilket motsvarar tio sopbilar. Målet var att all wellpapp och alla rena pappersförpackningar skulle sorteras ut för återvinning, att alla flaskor och burkar med pant skulle läggas i separata behållare, att allt trä som alstras vid monterbyggen eller kommer till mässan som emballage skulle läggas i containerflak för krossning till biobränsle samt att samla in all mjukplast i form av bland annat krympfilm.

– Resultatet får vi senare under året, men förra gången mässan hölls i Umeå samlades 11 ton wellpapp in.

Att bygga mötesplatser som samlar människor är i sig ett hållbarhetsarbete. Kristin Olsson pekar på att samarbete, möten och kunskap skapar värden som är hållbara.

– Alla resurser är inte ändliga eller skadar jorden. Många av de värden vi försöker skapa med våra mötesplatser är i första hand sådana som ger hållbara resurser, som ökad kunskap och förståelse.

Att ständigt ifrågasätta och genomlysa sitt eget arbete är ett måste för att kunna vara långsiktigt effektiv.

– Det är väldigt lätt att bygga fast sig i strukturer och dokument. Det är inte enkla svar som bygger en hållbar värld. Hållbarhetsarbetet måste vara långsiktigt och mödosamt där man är mån om detaljerna, modig nog att våga ta svåra beslut men också öppen för att vissa åtgärder kan vara mer effektiva än andra, sammanfattar Kristin Olsson.

För mer information, kontakta:

Kristin Olsson, projektledare

090-88 88 604, 070-255 61 95

kristin.olsson@nolia.se

SEE hållbarhetsvecka är en årligen återkommande arrangemangsvecka som hålls i Västerbottens och Norrbottens län under vecka 38. SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk hållbar utveckling. I grund och botten handlar veckan om att uppmärksamma och stärka aktörer som satsar på att bidra till en hållbar utveckling, ge möjligheter att nätverka och marknadsföras i ett större sammanhang samt sprida information och goda exempel så att fler aktörer påbörjar sitt hållbarhetsarbete. Programmet för SEE hållbarhetsvecka skapas av de deltagande aktörerna och är en gemensam kraftsamling för att ge alla, inte minst ideella krafter, möjligheten att visa hur de bidrar till en hållbar utveckling men också öka möjligheterna att nätverka och marknadsföras i ett större sammanhang.

Årets hållbarhetsvecka, som omfattar hela länet, hålls vecka 38 med Sorsele och Skellefteå som utvalda SEE-kommuner.

Ledningsgruppen för Västerbottens läns består av följande parter: Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Region Västerbotten, Umeå universitet, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Visit Umeå samt Nolia AB.

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.