Skip to main content

Mycket Mat och levande landsbygd på Stora Nolia

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2013 02:05 CEST

Till Stora Nolias mässkök kommer varje dag kockar och matintresserade att visa upp sina färdigheter men också visa vikten av bra mat. TV-kocken Julien Huéber, Fredrik Paulún och Blossom Tainton Lindquist är några av de som deltar i mässköket. Deltar gör också lokala matproducenter som bland anant Bärkraft, Skärgårdsmat och Hemdeli.

Fredag 9 augusti är det dock extra fokus på närproducerad mat, lantbruksnäringen och en levande landsbygd.
Lotta Folkesson driver, vid sidan av sitt engagemang i LRF också lantbruk i Hällnäs utanför Vännäs och ett skogsentreprenadföretag.
– Lantbruket har en viktig roll för att skapa en långsiktigt hållbar framtid. Särskilt här uppe kan vi producera mat på ett tryggt, säkert och klimatsmart sätt förklarar Lotta Folkesson.
Hon berättar att norrländska bönder klarar av att producera livsmedel med mycket små mängder mineralgödsel och bekämpningsmedel till skillnad från andra delar av landet, men framför allt andra delar av världen. Djurhållningen är bra i hela landet.
– Med den omsorg vi visar våra djur i Sverige kan vi hålla dem naturligt friska. Det gör till exempel att vi i stort sett slipper använda antibiotika och inte bidrar till ökad antibiotikaresistens och läkemedelsrester i maten. Omsorgen om våra djur är ett viktigt argument för lokalt producerat kött, säger hon.
Diskussionerna om, och intresset för, lokalt producerade livsmedel av hög kvalitet blir allt större och Lotta Folkesson tror att det beror på att många kunder i dag väger in faktorer som värderingar, ställningstaganden och attityder i sina val.
– Allt fler ser också kopplingen till bevarandet av öppna landskap och lant-
bruksmiljöer, konstaterar Lotta Folkesson.

Göran Pettersson som är ägare av Boströms Traktor i Umeå, har förutom ett brinnande maskinintresse, även ett allt starkare engagemang i livsmedelsfrågor och de gröna näringarnas betydelse.
– Sverige är ett av de få länder i världen som inte tillåter GMO, genmodifierade organismer. Detta, samt att man i övriga Europa tillåter antibiotikabehandlat foder skapar en unik situation för vår svenskproducerade mat. Lägg dessutom till att den mjölk som produceras i mellaneuropa och konserveras för en lång hållbarhet kan innehålla onyttiga tillsatser.
Sammantaget måste vi tillsammans slå vakt om det svenska, närproducerade livsmedlet och värdesätta det ovärderliga i denna lokala näring, säger han och fortsätter.
- Vi vet inte vilka konsekvenser det får för våra barn och barnbarn, när både GMO och antibiotika okontrollerat ingår i födan redan från barnstadiet med allergier och andra sjukdomar, menar Göran Pettersson han.
Dessutom pekar han på de växande näringarnas betydelse för norra Sverige.
– Tänk på att varje lantbrukare genererar arbetstillfällen inom alla led skola, transport, servicenäring i alla led, och lägger vi även till förädling av mejeri chark och skogsbruket, så är det en ovärderlig resurs för Norrland, anser Göran Pettersson på Boströms Traktor.
På stora scenen kommer Lotta Folkesson att inleda en hearing med Mikael Hansen, Brännlands värdshus, Kenneth Åström, Gubböle Gårdsskött, Roma Wilma från Åbrånets Limousin och Helena Ågren från Glassbonden.

 

För mer information kontakta:
Programansvarig Jan-Olof Sandberg
090-16 34 07,070-674 74 64
janolof.sandberg@nolia.se

Projektledare Lars Olovson
090-16 34 05, 070-510 73 58
lars.olovson@nolia.se

 

 


 

Nolia är Norrlands största mässarrangör och vi arrangerar fack- och publikmässor i Piteå, Skellefteå, Umeå och Sundsvall och har konferensverksamhet i Piteå och Umeå. Vi genomför även nationella och internationella konsultuppdrag. Hos oss träffas över 200 000 människor årligen för att utbyta erfarenheter och för att utvecklas. Vi är med andra ord specialiserade på att utveckla olika typer av möten oavsett om gäller konferenser, mässor och events. Vi är som enda norrländska mässbolag medlem i Fairlink som är en intresseorganisation för de ledande mässarrangörerna i Norden.

Kommentarer (1)

    Satsa på landsbygdens attraktionskraft så den får leva

    Att bygga hus vid stränder ska inte ses som ett stort hot mot den svenska naturen utan som ett ökande av landsbygdens attraktionskraft, vilket i sig är mycket bra.

    Genom en förändring av strandskyddet skulle både äganderätten och värnandet av särskilt skyddsvärda stränder kunna stärkas så att fler kan få chansen att bygga strandnära och att det även finns plats för allemansrätten som också ska få vistas vid våra stränder.

    - Bertil - 2013-08-13 16:18 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy