Skip to main content

Samhällsbyggnadssektorn erbjuder spännande jobb för framtidens medarbetare!

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2012 10:27 CET

Samhällsbyggnadssektorn hotas på sikt av personalbrist. Inom sektorn finns intressanta jobb att få med verkligt goda utvecklingsmöjligheter. Därför satsar ett antal organisationer i nätverket Samhällsbyggarna på att gemensamt marknadsföra sektorns yrken och utbildningar. Under Nolia Utbildning & Rekrytering 2012 i Piteå, Umeå och Sundsvall får mässbesökarna – gymnasieelever, föräldrar, lärare, studie- och yrkesvägledare m.fl. – veta mer om eftergymnasiala utbildningsvägar och framtidsmöjligheter inom samhällsbyggnadssektorn.

Den som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn är med och bygger det framtida samhället. Det är svårt att täcka rekryteringsbehovet av medarbetare med eftergymnasial utbildning och personalbrist hotar som en följd av pensionsavgångar och ökade bygg- och anläggningssatsningar. Det är en utmaning för de verksamma företagen att säkra den framtida kompetensförsörjningen.

Nätverket Samhällsbyggarna består av organisationerna Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Lantmäteriet, Svensk Energi, Svenska Teknik&Designföretagen, Sveriges Byggindustrier och Trafikverket. Under hösten och vintern 2011/2012 finns de gemensamt på ett antal studentmässor landet runt.

– Tillsammans når vi fler. Vi vill visa hur många spännande uppdrag som väntar efter en utbildning till exempelvis samhällsplanerare, högskole-/civilingenjör, arkitekt eller energitekniker. Vi måste också bredda vår rekryteringsbas. Därför är det viktigt att fler hittar till våra utbildningar, säger Helene Dahlgren, Sveriges Byggindustrier.

– Det personliga mötet med ungdomarna är viktigt för att entusiasmera och attrahera dem till samhällsbyggnadssektorn. Vi vill visa vilka spännande yrken och karriärvägar som finns. Tillsammans har vi från sektorn större möjligheter att nå ungdomarna, och det behövs för att tränga igenom det stora informationsbruset, avslutar Ulf Pettersson, Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

Varmt välkommen till Samhällsbyggarnas monter – den bemannas av unga yrkesverksamma representanter från samhällsbyggnadssektorn samt av studenter från högskolor, universitet och YH-utbildningar!

Plats: Nolia Utbildning & Rekrytering 2012, Nordichallen, Gärdehov, Sundsvall, monter 363

Datum: 21 februari

Tid: 9.00-15.00

För mer information kontakta:

Elin Nylund, Nolia AB, Projektledare Nolia Utbildning & Rekrytering, Sundsvall, tel. 070-303 05 43

Ulf Pettersson, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, 070- 632 88 98

Lise-Lotte Sjöberg, Lantmäteriet, 070-391 98 19

Sofia Sekund, Svensk Energi 070-164 44 22¨

Saga Hellberg, Svenska Teknik&Designföretagen, 070-820 55 88

Helene Dahlgren, Sveriges Byggindustrier,  072-740 91 19

Victoria Schöldstein, Trafikverket, 076- 788 08 07

Nolia Utbildning & Rekrytering är en mässa för val av yrke och utbildning. På mässan kan du förvänta dig kunniga utställare, kunskapstörstiga besökare, inspirerande föreläsningar och roliga aktiviteter. Tillsammans skapar våra utställare och besökare norra Europas mest kraftfulla mötesplats inom utbildning och rekrytering. Nolia Utbildning & Rekrytering 2012 arrangeras på tre orter; Piteå 14 feb, Umeå 16 feb och Sundsvall, 21 feb.

Läs mer på: http://nolia.se/ur/

Nätverket Samhällsbyggarna
Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Lantmäteriet, Sveriges Byggindustrier, Svensk Energi, Svenska Teknik&Designföretagen och Trafikverket samverkar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom samhällsbyggnad.
Besök gärna ”Bli samhällsbyggare” på Facebook


Läs mer på www.youcreate.se.

Nolia är Norrlands största mässarrangör och vi arrangerar fack- och publikmässor i Piteå, Skellefteå, Umeå och Sundsvall och har konferensverksamhet i Piteå och Umeå. Vi genomför även nationella och internationella konsultuppdrag. Hos oss träffas över 200 000 människor årligen för att utbyta erfarenheter och för att utvecklas. Vi är med andra ord specialiserade på att utveckla olika typer av möten oavsett om gäller konferenser, mässor och events. Vi är som enda norrländska mässbolag medlem i Fairlink som är en intresseorganisation för de ledande mässarrangörerna i Norden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera