Skip to main content

Två vägar till hållbar nonwoven

News   •   Sep 26, 2019 08:30 CEST

Hållbar nonwoven

Snällare råmaterial och ökad återvinningsbarhet är två framtidsnycklar till hållbar nonwoven. Tillsammans med våra fantastiska kunder, jobbar vi på att ta fram produkter för att möta efterfrågan på hållbart nonwoven.

Kundernas efterfrågan på miljövänlig nonwoven har skjutit i höjden under det senaste året. Vi tror att detta är den största revolutionen som nonwovenindustrin har ställts inför och det kommer pågå under flera år framöver. Det är verkligen fantastiskt spännande tider att vara en nonwovenleverantör.

En revolution i råmaterial

Enligt en hållbarhetsrapport från industriorganisationen Edana så tillverkas endast 30% av nonwoven av förnybara material, medan 70% tillverkas av petoliumbaserade råmaterial. Detta är en av industrins största utmaningar: att hitta alternativa råmaterial som både uppfyller kundernas krav och som är nedbrytningsbara och/eller förnybara.

Väg 1: snällare råmaterial

Som det är nu, står PLA för en stor del av nedbrytningsbara nonwoven. PLA är ett stärkelsebaserat material som har väldigt låg påverkan på miljön jämfört med petroleumbaserade material. Men trots att priset för PLA har gått ner så är det ändå högre än för andra typer av nonwoven, vilket gör att kunderna ibland drar sig för att välja det. Tillsammans med kunder, håller vi både på att titta på alternativ till PLA och hur vi kan effektivisera produktionen för att få ner kostnaden för PLA. Kontakta gärna oss för att få veta mer.

Väg 2: Återvinningsbarheten hos nonwoven

I vissa branscher finns det inget riktigt bara alternativ till petroleum-baserad nonwoven. Då blir det extra viktigt att titta på hur man kan göra materialet återvinningsbart. I många produkter används idag olika typer av polymera material, vilket gör dem svåra att återvinna. Flera av våra kunder tittar på möjligheten att använda samma typ av polymera material i olika lager i produkten, och på så sätt göra den enklare att återvinna utan att förlora egenskaper.

Vi jobbar även med leverantörerna för att erbjuda nonwoven från återvunna PET-flaskor för att förlänga livstiden på plast som redan är i cirkulation. Fler av våra kunder är dessutom duktiga på att själva återvinna spillbitar från sin produktion, antingen genom att sälja dem eller att återvinna dem i egen produktion.

Utmaningen med brist på råmaterial

An annan stor utmaning är bristen på råmaterial till miljövänlig nonwoven som den stora efterfrågan lett till. Innan balansen mellan utbud och efterfrågan är återställd så finns det en risk att kunder måste planera sin produktion tidigare för att säkerställa tillgången på miljövänligt nonwoven. 

Är du nyfiken på olika typer av hållbar nonwoven så kontakta gärna oss på Scandinavian Nonwoven på info@nonwoven.se eller besök vår hemsida för att beställa prover https://www.nonwoven.se/bestall-prover/