Skip to main content

Noras förskolor i topp!

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2018 09:59 CEST

- Vi är glada att kunna erbjuda en så personaltät barnomsorg i Nora och därmed en hög och jämn kvalitet inom våra förskolor, säger Sofie Nylén, en av Nora kommuns förskolechefer

Lärartätheten i Nora kommuns förskolor ligger på topp. Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet analyserat.

Under 2017 gick det 8,5 barn per årsarbetare med förskollärarexamen i Nora kommun. Det innebär att kommunens förskola hade den näst högsta lärartätheten i Örebro län. I hela landet är Nora den 16:e mest förskollärartäta kommunen.

– Grunden för barnens utbildning läggs i förskolan. Förskollärarna är den enskilt viktigaste faktorn för barnens lärande och utveckling, säger Sofie Nylén, en av tre förskolechefer i Nora kommun

- Med en så stabil grund som vi nu har så ökar vi faktiskt barngrupperna något under 2018. Men vi är glada att kunna erbjuda en så personaltät barnomsorg i Nora och därmed en hög och jämn kvalitet inom våra förskolor.

Läs mer: https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/saa-ar-forskollarartatheten-i-din-kommun/?region=nora-kommun

Kommentarer: Sofie Nylén, förskolechef, tel 070-240 34

Presskontakt: Ingegerd Hedén, kommunikationsstrateg, tel 070-444 1785

Nora kommun ger sina 10 600 invånare kommunal service men är också en välbesökt turistort.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy