Skip to main content

Jättesatsning på Sobacken

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 07:00 CET

På Sobacken, drygt en mil söder om Borås, driver Borås Energi och Miljö en miljöanläggning. Den omfattar i nuläget avfallshantering och biogasproduktion men ska utökas. Här ska byggas kraftvärmeverk, avloppsreningsverk samt slamrötningsanläggning. Norconsult har tagit fram förfrågningsunderlag för avloppsrening och slamrötning.


– Detta är en unik anläggning, eftersom många olika verksamheter ska samordnas, säger Jan-Olof Nilsson på Norconsult, delprojektledare för avloppsreningsverket.

– Hela området blir en enhet med samma driftspersonal och det innebär många synergieffekter. Man kommer till exempel att använda fjärrvärme och biogas i olika anläggningar.

Biogas från slamrötningsanläggningen kan även komma att användas till bussar i Borås kollektivtrafik. Redan i dag drivs stadens kollektivtrafik med biogas från anläggningar som rötar matavfall och avloppsslam.

– Borås Stad arbetar för att bli fossilbränslefritt och energieffektivt. Sobacken Energi- och Miljöcenter är ett stort steg på vägen för att Borås ska bli fritt från fossila bränslen, säger Jan-Olof Nilsson.

Läs hela artikeln här

Vill du veta mer om projektet?
Klicka här

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy