Skip to main content

Agility Group förbättrar säkerheten många kilometer från närmaste kust

Nyhet   •   Jun 28, 2013 11:00 CEST

Om ett skruvförband inom offshore olje- och gasindustrin går sönder kan det inte bara få katastrofala följder för medarbetarna och miljön, utan även för slutresultatet.

Det norska företaget Agility Group, som erbjuder ingenjörsarbete, inköp och tillverkning, använder Nord-Locks säkerhetsbrickor till centrala skruvförband, något som företagets borrbolagskunder är mycket glada för.Från Mexikanska golfen till norra Norge har Agility Groups PetroFlame® brännarbommar vunnit stor tillit bland borrbolagen. Brännarbommarna används för att på ett säkert sätt bränna olja och gas när trycket i källan når farliga nivåer. De skjuter ut ca 30 meter från sidan av oljeplattformarna och borrfartygen och utsätts därför för hårda vindar och havsvatten, kraftiga vibrationer, stark sol och isbildning.

Sedan Agility Group stiftade bekantskap med Nord-Lock Group och deras killåsningsprodukter för omkring fem år sedan har de varit en lojal kund. Och det är inte bara företagets egna ingenjörer och formgivare som uppskattar prestandan och tillförlitligheten hos Nord-Locks killåsningsteknik. ”Våra kunder frågar ofta hur vi har säkrat bultarna. När vi säger att vi använder Nord-Locks killåsningsbrickor känner de sig säkra på att allt är som det ska vara. De vet vad Nord-Locks killåsningssystem är och vad det kan”, säger Tom Mathisen, Project Manager Marine Solutions i Agility Group.

Varje brännarbom – Swan-Neck, Cantilever och King Post Mounted PetroFlame® – har flera hundra skruvförband och till många av de mest kritiska skruvförbanden, t.ex. rörstöd, åtkomstplattformar och gångbroar, används Nord-Locks killåsningssystem.

”Med Nord-Locks brickor räcker det att vi använder en mutter. Det underlättar installationen och vi anser att det är en säkrare lösning”, säger konstruktionsingenjör Stian Jenssen.

Petter Viken, Nord-Locks säljchef för Norge, säger att olje- och gassektorn blir allt viktigare för Nord-Lock. ”Säkerheten har högsta prioritet inom olje- och gasindustrin och även om det är en ganska konservativ bransch har Nord-Lock Group fått gott rykte världen över.”


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera