Skip to main content

LEAN succé för fabriken i Mattmar

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 12:12 CET

LEAN är långt mera än ett verktyg eller system. Detta insåg man på Nord-Lock under 2011, efter några år med mindre projekt som syftade till att göra produktionen mer effektiv. Företaget beslutade att satsa fullt ut – en LEAN chef anställdes, och tilldelades uppdraget att skapa en företagskultur där personligt ansvar och ständiga förbättringar ingår i allas dagliga arbete. De omedelbara och mycket imponerande resultaten – på alla 32 nyckeltal – har överraskat alla inblandade: Nord-Lock själva, leverantörer, ägare och externa LEAN coacher. – Dessa typer av resultat ses vanligen i företag efter att man arbetat med LEAN i tio år eller mer, säger LEAN coach Anna Godevärn från Produktionslyftet, som har guidat Nord-Lock under hela resan. Prestationen har även fått nationellt erkännande, med Nord-Lock bland de fem finalisterna för Svenska Leanpriset 2012.

Som LEAN expert kan man identifiera det mest alarmerande slöseriet av resurser nästan från dag ett, säger Erik Jonsson, LEAN chef på Nord-Lock och en av huvudtalarna vid LEAN seminariet på MAX, Manufacturing & Automation Expo i Stockholm. Men det är inte förrän du hör dina kollegor  - i produktionslinjerna, tekniska avdelningen och ledningen – tala om slöseri och förbättringar som du vet att du har lyckats. För att lyckas med LEAN arbetet behöver alla vara involverade.

På ett år har de 110 anställda på fabriken i Mattmar kommit med imponerande 900 förslag till förbättringar i det egna arbetet. Hittills har företaget genomfört cirka 550 av dessa. – Som anställd är det verkligen roligt att uppleva att du har en sådant stort inflytande arbetsprocesserna, säger Jonas Panther, operatör på fabrikens limningslinje, och samordnare för sitt teams  förbättringsarbete. Nord-Lock har inte arbetat med individuella belöningar för bästa förbättringsarbete, utan istället har man sett det som ett tillfälle för hela fabriken att fira, varje gång en avdelning nått sina specifika mål. På detta sätt har Nord-Lock lyckats skapa en riktigt bra laganda runt omvandlingsprocessen. – Hittills har LEAN förändringarna innefattat  ett halvår med en hel dags skolning varje vecka, för 25% av personalen, och därtill kommer kostnaden för en heltidsanställd LEAN chef och en samordnare. Men alla siffror visar att investeringen kommer att bära avkastning under en lång tid framöver, säger Operations Director Anders Jönsson.

 Smidiga leverantörsrelationer är nyckeln till en lyckad LEAN förändring. Därför beslöt man att gå igenom processen som ett nära samarbete med specialstålleverantören Duroc, en av Nord-Locks viktigaste partners. – I början av 2011 hade vi mer lagerutrymme än produktionsyta, säger Leif Petersen, teamledare för verktygsavdelningen. – Inköpschef Victor Stjernefeldt håller med: – Nu har vi en utarbetat en lösning med flexibla leveranser, i mindre storlekar, vilket har förenklat vår logistik betydligt och gett oss mer utrymme för att utöka vår produktion. När vi talar med våra leverantörer använder vi LEAN tänket, och målet är att skapa liknande, flexibla lösningar med alla viktiga leverantörer.

I fabriken har man flyttat runt maskiner, för att förkorta genomloppstiden och även göra flödet mer transparent. Där vi brukade ha 10.000 traktormil per år bara för att flytta brickor mellan de olika stegen i processen arbetar vi nu med en välplanerad och rationell rutt, säger produktionschef Daniel Eriksson. För kunden visar sig resultatet av den nya LEAN kulturen främst som väsentligt förbättrade ledtider.

Även om Nord-Lock har redan överträffat allas förväntningar under LEAN processens allra första år anser Jonsson att det finns massor av intressant förbättringsarbete kvar att göra. – Inom tre år kommer vi att vi kommer att ha ett verkligt transparent flöde genom hela produktionssystemet, samt administrationen. Dessutom kommer vi att ha fördjupat våra relationer i leveranskedjan med både leverantörer och kunder, i syfte att utvidga LEAN processen så långt som möjligt.

På bilden: LEAN manager Erik Jonsson med kollegorna Jonas Panther och Daniel Eriksson var inbjudna för att hålla föredrag om LEAN arbetet under M.A.X mässan i Stockholm.

Nord-Lock-koncernen

”Vår mission är att säkra människoliv och våra kunders investeringar genom att tillhandahålla säkra produkter för världens mest krävande applikationer. Nord-Lock-koncernen ser fram emot att vara din partner inom optimering av skruvförband.”

En pålitlig partner:

Nord-Lock-koncernen är världsledande inom skruvsäkringssystem. Vår unika kombination av innovativa produkter och kunnande gör att vi kan lösa de allra svåraste skruvförbands-utmaningarna. Våra erfarna ingenjörer och skruvexperter hjälper dig att uppnå effektiva och säkra skruvförband med hjälp av allt från killåsningsteknik till Superbolts spännelement.

Nord-Lock har årtionden av dokumenterade framgångar i alla större branscher, som olja och gas, energi, transport och gruvindustri. Vi är stolta över att leverera pålitliga lösningar av hög kvalitet som hjälper personalen i det dagliga arbetet och i positivt bidrar till våra kunders resultat.

Expertkunskap inom tillverkning:

Nord-Lock-koncernen har produktionsanläggningar i världsklass i Sverige, Schweiz och Nordamerika. Vi kan snabbt möta dina behov med högsta kvalitet. Vi vet att det är viktigt för våra kunder.

Nord-Lock Production System består av noggrann intern kontroll och full spårbarhet.  Våra produkter har belönats med flera certifieringar från oberoende institut som AbP, ABS, DIBt, DNV och TÜV.

Våra globala tjänster:

De verktyg som finns tillgängliga genom Nord-Lock Performance Services skapar mervärde genom hela projektet och ser till att din skruvapplikation betalar sig flera gånger om. Vi hjälper till i utformningsfasen med förbandssimulering och testning. Dessutom erbjuder vi verktyg för att säkra att lösningarna är lyckade över tid med till exempel support på plats och onlinebased utbildning.