Skip to main content

Antibiotikaresistens hot mot folkhälsan - vad kan vi göra?

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 11:09 CEST

Var står vi idag i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier och vad mer kan göras? För att få ett svar på den frågan bjuder Nordiska rådet  in till ett seminarium i Stockholm den 23 september.

Antibiotikaresistens utgör ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan. Ett intensivt arbete pågår just nu runt om i världen för att motverka den snabba ökningen av antibiotikaresistenta bakterier. 

Med utgångspunkt i den upp­märksammade Könberg-rapporten från 2014 bjuder Nordiska rådets svenska delegation in till ett seminarium för att belysa frågan ur ett svenskt perspektiv och diskutera vad mer som kan och bör göras nationellt, nordiskt och globalt.

Pågående arbete, praktiska lösningar och branschvillkor diskuteras.

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

Tid: Onsdagen den 23 september kl. 10–12 (registrering och kaffe 9.30–10).

Plats: Förstakammarsalen, Riksdagen (ingång Riksplan).

Anmälan till: petra.sjostrom@riksdagen.se, senast den 18 september.

Program:

Välkomsthälsning samt presentation av programmet

Penilla Gunther (KD), ordförande i Nordiska rådets Välfärdsutskott

Presentation av Könbergrapporten – behovet av kraftfulla insatser mot ökande antibiotikaresistens

Bo Könberg, f.d. sjukvårds- och socialförsäkringsminister samt författare av rapporten

Svenska regeringens arbete och de nordiska ministrarnas uppföljning på rapporten

Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet

Det globala arbetet mot antibiotikaresistens – hur ser läget ut?

Otto Cars, professor i infektionssjukdomar, Uppsala universitet, grundare av ReAct

Att förebygga smittspridning och minska förskrivningen – nationellt arbete och nordiska möjligheter

Olov Aspevall, överläkare, Folkhälsomyndigheten

Hur arbetar sjukvården lokalt för att minska förskrivningen av antibiotika?

Katarina Hedin, distriktsläkare, FoU chef Landstinget Kronoberg

Minskad antibiotikaanvändning genom innovativ svensk teknologi

Jan G. Smith, CEO, arbetande styrelseordförande, Abigo Medical AB

Att förebygga infektioner med rätta arbetsmetoder istället för att behandla med antibiotika

Ann Folin, internationell klinisk rådgivare, Mölnlycke Health Care AB

Paneldiskussion med utrymme för frågor från publiken

Uppsummering och avslutning

Annicka Engblom (M), ordförande i Nordiska rådets Medborgar- och konsumentutskott

Fotnot: Bilden är tagen av Johannes Jansson/norden.org

Nordiska ministerrådets informationskontor - Norden i Fokus ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Vi arrangerar seminarier och debatter om aktuella ämnen inom politik, miljö, näringsliv och kultur. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän, politiker, journalister och intresseorganisationer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy