Skip to main content

Går det bättre för utrikes födda elever i Finland och Norge?

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 10:57 CET

I ett nordiskt forskningsprogram undersöks hinder och möjligheter för att förbättra skolresultaten för elever med utländsk bakgrund och utrikes födda. Välkommen till ett seminarium där forskare från Finland, Norge och Sverige berättar vad de hittills har funnit.

Forskarpresentationerna följs av kommentarer från Skolverket och debatt.

Forskare:
Johannes Lunneblad, Göteborgs universitet
Thor-André Skrefsrud, Högskolan Hedmark
Heidi Harju Luukainen, Helsingfors universitet

Från Skolverket deltar överdirektör Helén Ängmo

I debattpanelen:

Ibrahim Baylan (S) vice ordf. utbildningsutskottet
Betty Malmberg (M) ordförande utbildningsutskottet
Anna-Karin Hedenskog, rektor Modersmålsenheten
Sofia Jannati, Sveriges elevkårer

Moderator: Cecilia Garme

Tid & Plats
15/11 09:00-12:00
Norra Latin, Drottninggatan 71 b

Gratis
Deltagande är kostnadsfritt men vi behöver registrera din anmälan snarast.
Skicka mejl till louise.hertzberg@nordicwelfare.org

Seminariet är ett samarrangemang mellan NordForsk och Norden i Fokus

Nordiska ministerrådets informationskontor - Norden i Fokus ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Vi arrangerar seminarier och debatter om aktuella ämnen inom politik, miljö, näringsliv och kultur. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän, politiker, journalister och intresseorganisationer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.