Skip to main content

Norden - ta täten i arbetet med hållbar modekonsumtion

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2013 11:41 CEST

- Om modebranschen och miljörörelsen går hand i hand kan vi förändra världen, det sade Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen under ett seminarium i Almedalen om hållbar modekonsumtion.

Det faktum att textilindustrin har så stor miljöpåverkan gör att modekonsumtionen är en otroligt viktig fråga för miljörörelsen, menade Axelsson.

Enligt Lena Callermo från Naturvårdsverket har vi på 10 år ökat textilkonsumtionen med 40 procent därför krävs det nu kraftåtgärder för att komma till rätta med denna slit- och slängkultur. Så vad ska vi då göra åt det?

Ett förslag som lagts fram är att införa ett så kallat REP-avdrag. Precis som med de redan existerande RUT- och ROT-avdragen skulle ett REP-avdrag  innebära en möjlighet för privatpersoner att göra skatteavdrag för arbetskostnader när det gäller exempelvis  reparation av kläder.

Öka medvetenheten
Elin Larsson, CSR-ansvarig på Filippa K, menade att ett systemskifte är nödvändigt och att branschen måste hitta nya sätt att tjäna pengar. Hon poängterade också att konsumtionsmönstren måste brytas genom att konsumenterna får kunskap att se plaggen som det hantverk de verkligen är och inte bara ett plagg som man använder en gång och därefter slänger bort.

- Vi måste få varumärken att frångå korta trender och istället stå för en mer långsiktig stil men också öka medvetenheten bland konsumenterna kring andra sätt att handla kläder såsom second hand, hyra eller låna kläder.

Även politiker har ett stort ansvar för att förändra modekonsumtionen enligt Helena Leander, miljöpolitisk talesperson för Miljöpartiet. Hon tog upp kemikalielagstiftning och ekonomiska styrmedel som exempel på områden där politikerna kan göra mer.

- Jag tror också att medvetenheten bland politiker om dessa frågor behöver öka, sade Leander.

Jonas Eder-Hansen, från The Nordic Fashion Association, menade att de nordiska länderna har potential att gå i bräschen för att utveckla en hållbar modebransch eftersom man i Norden kan samlas kring gemensamma värderingar om hållbarhet.

- Men branschen kan inte göra detta ensam utan det behövs partnerskap mellan branschorganisationer, NGO:er och politiker.

Som exempel berättade han att i Danmark har Danish Fashion Institute bildat en arbetsgrupp bestående av Stortingspolitiker, tjänstemän från departementen och branschfolk för att just diskutera dessa frågor och öka medvetenheten i ämnet.

Enligt Svante Axelsson är identitetskonstruktionen nyckeln i arbetet med att få fler konsumenter att prioritera att handla miljövänliga och ekologiska plagg.

- Vi måste göra samma sak med mode som man har gjort med ekologisk mat, göra det hippt och fräscht att handla ekologiskt.

Arrangemanget var en del av Nordens dag i Almedalen och modererades av Michael Schragger från The Sustainable Fashion Institute. Det går att se diskussionen i sin helhet här.


Nordiska ministerrådets informationskontor - Norden i Fokus ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Vi arrangerar seminarier och debatter om aktuella ämnen inom politik, miljö, näringsliv och kultur. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän, politiker, journalister och intresseorganisationer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera