Skip to main content

”POLITIKER MÅSTE TA ANSVAR FÖR VÅR KONSUMTION”

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 13:31 CET

Jan Bertoft från Sveriges Konsumenter anser att politkerna måste ta större ansvar för konsumtion som leder till hållbar konsumtion.
- Man litar för mycket på konsumentmakten, det måste till mer politiska beslut, sade han på ett Norden i Fokus - Seminarium i Stockholm. 

Tillsammans med forskare från Danmark, Sverige och Finland har Oksana Mont, professor i hållbar konsumtion vid Lunds universitet. analyserat internationell forskning i konsumentbeteenden. Studien har gjorts på uppdrag av Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbar konsumtion och produktion HKP.  Målet med studien är att skingra myter som motarbetar hållbarhet genom att lägga fram kunskap om konsumentbeteende för att underlätta utvecklingen av effektiv konsumtionspolitik i Norden.En slutsats är att vi inte kan skapa ett hållbart samhälle bara genom att  köpa miljömärkta produkter. 

- Vi måste konsumera mindre, sa Oksana Mont vid seminariet där också Per Toft deltog

Konsumentmakt eller lagstiftning?

Förutom myten om ”rätt konsumtion” avlivar rapportförfattarna myten om att det är konsumenterna som bör leda övergången till en hållbar utveckling. De skriver att det finns en gräns för vad enskilda beteendeförändringar kan åstadkomma.

- Har vi som konsumenter överhuvudtaget tid att tänka hållbart när utbudet av varor är så stort, frågar sig Oksana Mont. 1999 erbjöd en stor matvarubutik 12 000 olika produkter. 2010 var siffran uppe i 45 000 olika produkter i snabbköpet. Det krävs systemförändringar i rådande ekonomiska institutioner och i affärsmodeller, lagstiftning och infrastruktur och det är regeringarna som måste leda övergången till hållbarhet, inte konsumenterna.

- Politikerna måste komma tillbaka och ta sitt ansvar, vi kan inte lämna detta kaos till konsumenterna, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. Konsumentmakt är en del av lösningen men lagstiftning krävs och vi måste förbjuda mycket mer, varför inte fossilbilen?

Att man inte kan lägga hela bördan på konsumenterna framhåller även Helena Leander, riksdagsledamot för Miljöpartiet. Det finns en stor ängslan hos politiker att lägga sig i konsumentfrågor, menar hon. Men politiken har en viktig roll att spela kring förbud och styrmedel.
- Men vi behöver även problematisera konsumtionsnivåerna, det hjälper inte bara med gröna produkter.

Riksdagsledamoten Jessika Vilhelmsson (M), håller inte med utan är skeptisk till lagstiftning.
- Jag tycker vi har gått från slit och släng till mer hållbarhet. Att köpa via Blocket och Tradera har blivit vanligt och det finns en kultur av att återanvända och laga.

Jan Bertoft från Sveriges Konsumenter menar att de som arbetar för mer konsumentmakt nästan får detta ”nertryckt i halsen” av många politiker. Man litar för mycket på konsumentmakten, det måste till mer politiska beslut. Samtidigt finns det en övertro på att märkningar och information ska fixa biffen men så är det inte. Det är både för svårt och för dyrt.

Emelie Hansson från Naturskyddsföreningen är förvånad över rädslan att reglera bland politiker.
- Om vi inte reglerar kommer vi styra mot en ohållbar värld. Jag skulle önska att man vågade reglera mer och att inse att om man inte gör något då låter vi marknaden ta över och det är också att styra.

Övergång till tjänstekonsumtion
Så här i december, mitt i julhandeln, så är det lätt att förvirras av dubbla budskap. Å ena sidan ska vi ut och konsumera för att öka tillväxten i landet, men å andra sidan måste vi förändra vår livsstil för att rädda miljön. Är det till och med ett hot mot välfärden att inte konsumera? Ett förslag som diskuteras mycket är att istället försöka gå över till att konsumera mer tjänster istället för fysiska produkter. Men man måste ha koll på miljöpåverkan även när det gäller tjänster, poängterar Oksana Mont, exempelvis transport är en tjänst som faktiskt har hög miljöpåverkan.

- Mer skatt på det som har stor miljöpåverkan och mindre på arbete är rätt våg att gå, menar Helena Leander. Det handlar också om affärsmodeller, att produkter ska gå att uppdatera och inte hela tiden behöva bytas ut. Detta kan vi politiker påverka mycket när det gäller exempelvis offentlig upphandling och inköp.

- Jag tror inte att vi ska lagstifta om hur konsumenterna ska köpa, jag tror på morötterna, kontrar Jessika Vilhelmsson. Men det är klart att skatter är ett incitament vi kan använda oss av för att underlätta användandet av tjänster och reparationer. Något som både RUT och ROT är exempel på.

Även normkritik är viktigt när vi diskuterar konsumtionsfrågor, menar Jan Bertoft, vad är det för normer som gäller? Vi har för mycket fokus på konsumtion idag istället måste det handla om att gå mot en smartare konsumtion – att leva ett annat sorts liv. Här har alla politiker en möjlighet att visa lite mod och ledarskap och gå i bräschen.

Studien, Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion, presenterades under ett frukostmöte i Stockholm i början av december. Mötet arrangerades av Norden i Fokus och Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbar konsumtion och produktion HKP.

Nordiska ministerrådets informationskontor - Norden i Fokus ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Vi arrangerar seminarier och debatter om aktuella ämnen inom politik, miljö, näringsliv och kultur. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän, politiker, journalister och intresseorganisationer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera