Skip to main content

Nordisk dag i Almedalen

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 14:21 CEST

Nu är sommaren räddad. Hela måndagen 30 juni pågår nordiska seminarier i Almedalen.Det handlar om skolans arbetsmiljö, hållbart byggande, hållbar gruvdrift och mycket mycket mer. Dagen avslutas med mingel med nordiska journalister.


Program
10.00 Bra arbetsmiljö i skolan – ett effektivt sätt att förbättra skolresultaten?
När vi talar om svenska skolan talar vi ofta om fritt fall i Pisa-undersökningen, om betyg och kunskapskrav. Mer sällan diskuteras hur psykisk ohälsa, stress och mobbning kan leda till försämrade resultat och skolavhopp. Vilken betydelse har arbetsmiljön i skolan för elevers välmående och resultat?
Medverkande: Curt Hagquist, professor, Karlstads universitet, Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare, Nordens Välfärdscenter, Lena Nilsson, docent i pedagogik Högskolan i Väst, Arvid Nordvall, Sveriges Ungdomsråd, Peter Johnsson (S) och Betty Malmberg (M). 

11.00 Nordiskt samarbete - slutet för skatteparadis? 
De nordiska länderna har tagit täten för att stoppa skatteflykt. Tack vare samarbetet har regionen upprättat avtal om utbyte av skatteinformation med över 40 länder. Hur mycket betyder avtalen ekonomiskt och innebär de slutet för skatteparadisen? 
Medverkande: Torsten Fensby, projektledare, Nordiska ministerrådet, Anders Karlsson (s) från välfärdsutskottet. 

12.00 Hälsosamarbete över nordiska gränser - Könbergrapporten. De nordiska ländernas hälsoarbete står inför samma utmaningar och möjligheter med allt äldre befolkning, nya patientkrav, nya behandlingsmetoder, stora teknikinvesteringar och en värld på väg mot en postantibiotisk era. I Könbergrapporten finns konkreta förslag på effektivt hälsosamarbete i Norden. 
Medverkande: Bo Könberg, utredare, Lena Furmark statssekreterare socialdepartementet, Anders Andersson (KD) ordf. i välfärdsutskottet Nordiska rådet, Camilla Aaltonen, social- och miljöminister Åland.

13.00 Bioekonomi – nya tillväxtbranschen?Det finns stor potential för ekonomisk tillväxt såväl som hållbar utveckling genom bioekonomi och grön innovation. Hur kan de nordiska länderna ta till vara på detta och kommer det bli den nya tillväxtbranschen i Norden?
Medverkande: Jukka Teräs, Nordregio, med flera.

14.00 Hållbar gruvnäring i Sverige – utopi eller verklighet?Gruvnäringen växer så det knakar i norra Sverige. Men det finns utmaningar, t.ex att attrahera kvalificerad arbetskraft, öka andelen kvinnor i industrin och nya prospekteringar som möter motstånd. Går det att förena tillväxt inom gruvindustrin, med krav från miljörörelsen och ursprungsbefolkningen? 
Medverkande: Karin Åström, president Nordiska rådet, Tommy Nyström, kommunalråd i Gällivare kommun, representant från SweMin.

15.00 Hur kan vi nå ett hållbart byggande i Norden?Svanen och Nordens medvetna byggföretag presenterar en handlingsplan för att bygga klimatsmart, giftfritt och världsledande. Idag försvårar olika lagar och regler i Norden export och hämmar utvecklingen av ny byggteknik.
Medverkande: Stefan Attefall (KD), bostads/civil-minister, regeringen. Helena Leander (MP), riksdagsledamot, miljö/jordbruksutskottet. Veronika Palm (S), riksdagsledamot, ordf civilutskottet. Rasmus Wendt, rådgivare, Nordic Innovation/ Nordiska ministerrådet. Ragnar Unge, vd, Miljömärkning Sverige AB. Johnny Kellner, miljö- och klimatstrateg, Veidekke Sverige AB. Anna Forsberg, chef Gröna affärer, Skanska Sverige AB. Mattias Lundgren, vd, NCC Boende. 

16.30 Hur bra är den nordiska modellen? Det finns fortfarande en distinkt nordisk modell. Men den har lämnat många tidigare, gemensamma drag och i stället utvecklat nya. Vad står egentligen den nordiska modellen för idag?
Medverkande: Lars Calmfors, professor Stockholms universitet, Jessica Polfjärd (M), ordf. i arbetsmarknadsutskottet, Britt Bohlin, direktör Nordiska rådet. Camilla Gunell, lantråd Åland.

17.30 Nordenkorrespondenter kommenterar svenska valrörelsen Hur ser den svenska valrörelsen ut för en utomstående betraktare? Journalister från NRK, Danmarks Radio och Hufvudstadsbladet samtalar om vad de reagerat på i den svenska valrörelsen och på vilket sätt Sverige skiljer ut sig från grannländerna. Avslutas med mingel.
Medverkande: Jarle Roheim Håkonsen, Journalist/nyhetsankare, NRK. Hanne Fokdal Barnekow, Nordenkorrespondent, Danmarks Radio. Matts Lindqvist, Nordenkorrespondent, Hufvudstadsbladet.

Plats och tid: Tavernatältet, Wisby strand kongress, Strandvägen 4, 30 juni


Nordiska ministerrådets informationskontor - Norden i Fokus är huvudarrangör för den nordiska dagen i Almedalen. NVC, Nordens Välfärdscenter är medarrangör för seminariet om skolans arbetsmiljö.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera