Skip to main content

​Stor nordisk satsning på samarbete kring integration

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2016 16:07 CET

Foto: norden.org

När det gäller flyktingmottagandet finns en stark vilja i Norden att hitta effektiva lösningar på hur nyanlända kan integreras. Som ett svar på detta har Nordiska ministerrådet gett Nordens välfärdscenter i uppdrag att tillsammans med Nordregio skapa en mötesplats där olika aktörer i länderna kan utbyta erfarenheter och stötta varandra för att driva på utvecklingen för ökad integration.

Eftersom integration berör samtliga samhällsområden kommer projektet att fokusera på kunskapsutbyte mellan berörda myndigheter, departement och idéburna organisationer. Tanken är att skapa möjligheter för tjänstemän, forskare och praktiker att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

- Idag saknas ett nordiskt forum där teoretiker och praktiker kan utbyta erfarenheter, kunskap och forskning om integration, inkludering och mångfald. Med den här satsningen vill vi underlätta samverkan och kunskapsspridning mellan länderna, säger Dagfinn Høybråten, generalsekreterare i Nordiska minsterrådet.

Kunskapsutbyte i fokus
Arbetet har redan påbörjats, bland annat har Nordens välfärdscenter samlat relevanta aktörer och aktuella konferenser på temat integration och asyl- och flyktingmottagande. Under 2017 kommer Nordens välfärdscenter att arrangera möten för idé- och erfarenhetsutbyten, workshops och seminarier runt om i Norden. Det kan även bli aktuellt att ta fram rapporter på områden där det behövs mer analys och praktiska rekommendationer.

Nordisk idébank
Många kommuner och landsting i de nordiska länderna efterfrågar tips på effektiva arbetssätt för att underlätta integrationen. Som ett svar på detta kommer Nordens välfärdscenter att skapa en webbaserad idébank med framgångsrika metoder och verktyg för delaktighet i samhället för flyktingar och nyanlända.

- Vi vill sprida kännedom om de många bra verksamheter som bedrivs runt om i Norden. Det kan t.ex. handla om hur fler nyanlända kommer i arbete, effektiva metoder för att förbättra nyanländas utbildningsresultat eller hur man skapar en positiv utveckling i segregerade stadsdelar, säger Nordens välfärdscenters direktör Ewa Persson Göransson.

Kommande forskningsprogram
Inom ramen för det nordiska integrationsprogrammet kommer Nordens välfärdscenters systerorganisation NordForsk att kartlägga befintlig kunskap och forskning om integration, och på längre sikt kommer man att skapa ett nordiskt forskningsprogram i ämnet. 

Läs mer om Nordiska minsterrådets integrationssatsning

Nordens välfärdscenter är en institution under Nordiska ministerrådet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera