Skip to main content

Sveriges högst avkastande räntefond

Nyhet   •   Jan 09, 2020 09:56 CET

Vi vill med 2019 års sista utskick, passa på att tacka alla våra andelsägare för året som varit!

Vi är stolta och glada över att båda våra räntefonder stack ut avkastningsmässigt och placerade sig högt upp i respektive riskkategori. Nordic Cross Credit Edge placerade sig högst upp av samtliga svenska räntefonder hos såväl Avanza som Nordnet. Det känns roligt att vi kan visa att vår investeringsstrategi är konkurrenskraftig och att vi kan visa god relativavkastning även under perioder då marknaden präglas av väldigt låg volatilitet. Vi kommer fortsätta hålla hög marknadsexponering under perioder då volatiliteten är låg, för att samtidigt kunna agera opportunistiskt när det blir mer turbulent. 

Även vår lågrisk multi-strategi fond Nordic Cross Stable Return har överträffat sitt avkastningsmål under 2019. Målavkastningen är 4-5 procent per år efter avgifter till en risk (standardavvikelse) på 2,5 procent. Fonden är ett alternativ till traditionellt obligationsparande. 

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under 2020. 

Rapporter och kommentarer december 2019

Årsavk. 2019*
Nordic Cross Total Return Bond Fund R
 3,73% 
Nordic Cross Credit Edge A
 7,97% 
NCAM Balanserad I
 15,15% 
Nordic Cross Stable Return R
 5,40% 
Nordic Cross Small Cap Edge R
 2,87%

* efter avgifter för allmänna andelsklasserna (A och R)

Under bifogad länk finns rapporter och förvaltarkommentarer för samtliga Nordic Cross Fonder.

Blogginlägg

Vad gör Nordic Cross Credit till en annorlunda räntefond?

Marknadskommentar

Året avslutades starkt i och med att den första fasen av ett nytt handelsavtal mellan USA och Kina lades på bordet. Nya börsrekord världen över summerade 2019 till ett exceptionellt bra år för finansiella tillgångar. Den svenska Riksbanken höjde reporäntan från -0,25 procent till 0 procent och lämnade därmed nästan 5 år med negativ styrränta bakom sig. Reporäntan väntas ligga kvar på noll procent de närmaste åren.

MSCI World index steg med 2,66 procent (24,9 procent 2019) och Stockholmsbörsen (SIXPRX) steg med 3,47 procent (35 procent 2019). Ett svenskt statsobligationsindex gav en negativ avkastning med 0,71 procent (2,4 procent 2019).

Den mest rimliga slutsats att dra inför 2020 är att den förväntade avkastningen på aktier kommer att bli väsentligt lägre än för 2019. Samtidigt så kommer jakten på avkastning att fortsätta givet det fortsatt ultralåga ränteläget. Vi förväntar oss en fortsatt stimulativ penningpolitik resten av 2020 från FED, ECB och den svenska Riksbanken vilket i sin tur ger ett bra värderingsstöd för både aktier och företagsobligationer. Efter att ha lämnat farhågor om recession bakom oss och blickar fram emot en långsamt växande ekonomisk tillväxt med låg inflation så finns det förhoppningar om ett positivt börsår. En långsamt växande ekonomi ger goda förutsättningar för att företagsobligationer ska ge en bättre riskjusterad avkastning än statsobligationer. Riskerna det kommande året består bland annat i fortsatta/strandade förhandlingar i handelsavtalet mellan USA och Kina, geopolitisk oro samt ökad volatilitet som följd av kortsiktig övertolkning av ekonomiska data. En joker är det amerikanska presidentvalet som kan ge positiva impulser från en expansiv finanspolitik eller negativa impulser från en allmän politisk turbulens där alternativen framstår som oklara. Temat för 2020 kommer i mångt och mycket att handla om bristen på placeringsalternativ i och med att stora delar av statsobligations-kurvan fortfarande ligger med en förväntad negativ avkastning.

Team Nordic Cross

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.