Skip to main content

Nordic PM får nytt förvaltnings- och uthyrningsuppdrag av Veidekke

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 15:00 CEST

Veddesta Centrum i Järfälla,

Nordic PM har tecknat ett ramavtal med Veidekke Bostad AB avseende kommersiell, ekonomisk, och teknisk förvaltning, fastighetsdrift och uthyrning av vakanta lokaler för Veidekke Bostads fastigheter över hela landet.

Avtalet innebär att Nordic PM kommer att få ansvar för ett flertal av de utvecklingsfastigheter som ingår i Veidekkes fastighetsportfölj, under tiden fram till rivning av de befintliga byggnaderna då projektfasen med uppförande av nya bostäder tar vid.

Bland Veidekkes fastigheter finns bl.a. Veddesta Centrum, f.d. Kolsyrefabriken i Liljeholmen, gamla brandstationen i Nynäshamn samt en kontorsfastighet i Örnsberg, och omfattningen av Nordic PM:s uppdrag kommer att regleras via avrop för de fastigheter där behov av dessa tjänster föreligger.

- Detta uppdrag kommer att passa som hand i handske för Nordic PM och det sätt vi arbetar med anpassade lösningar med de tjänster som behövs för varje enskilt uppdrag. Vi är därför mycket glada över att ha fått detta förtroende från Veidekke och ser fram emot att börja arbeta med deras fastigheter, säger Jeanette Öhrn, vVD Nordic PM.

- Fastigheterna i vårt bestånd där byggprocessen inte startat behöver tas om hand på bästa sätt under tiden fram till rivning/byggstart. Vi kommer därför att upprätta affärsplaner för dessa, tillsammans med Nordic PM som får i uppdrag att genomföra dem, så vi kan fokusera på vår kärnverksamhet att utveckla områden och bygga nya bostäder, säger Ann-Sophie Forsberg, Projektutvecklingschef Veidekke.

Nordic PM AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jeanette Öhrn, vVD Nordic PM, jeanette.ohrn@nordicpm.se, 08-406 80 03, www.nordicpm.se

Ann-Sophie Forsberg, Projektutvecklingschef Veidekke, ann-sophie.forsberg@veidekke.se, 070-797 54 01, www.veidekkebostad.se

Vi på Nordic PM är fastighetskonsulter som förvaltar och förädlar fastigheter som om de vore våra egna. Verksamheten är i huvudsak uppdelad i affärsområdena fastighetsförvaltning, lokaluthyrning, fastighetsutveckling, fastighetstransaktioner och analys.

Bifogade filer

PDF-dokument