Skip to main content

Lansering av bok om projektet Att teckna är stort!

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 16:23 CEST

Hur kan teckning främja inlärning?

Alla kan teckna, alla har ett förhållande till teckning och alla har någon gång klottrat i marginalen på pappret, i skolboken eller anteckningshäftet. Omedvetet vill handen formulera i bilder, ett unikt språk för varje individ, en alldeles egen röst.

Nordiska Akvarellmuseet har i sitt projekt Att teckna är stort undersökt hur teckning kan användas som pedagogiskt verktyg och kommunikation i skolans vardagsarbete.

Projektets frågeställningar

  • Lär sig eleverna bättre om de samtidigt får teckna?
  • Hur påverkas lärare och elever av mötet med en konstnär i skolans invanda miljö?
  • Vilka metoder med teckning som pedagogiskt verktyg fungerar?
  • Vilka inlärningsmetoder växer fram när man utgår från visuellt gestaltande?
  • Hur förbättras lärandet när kopplingarna går från handens rörelse till hjärnan?
  • Kan bilden hjälpa till som minnesförstärkare?

En början som ska leda vidare
Hösten 2012 startade projektet Att teckna är stort, med stöd från Statens kulturråd. 2013 finansierades helt av PostkodLotteriets kulturstiftelse. Nordiska Akvarellmuseet anställde åtta konstnärer på halvtid vid varsin skola i Borås, Vänersborg, Tibro, Stenungsund (ersattes ht-13 av Uddevalla), Tjörn, Mölndal och Angered. Under projektet har konsultkonstnärerna använt teckning som pedagogiskt verktyg inom olika skolämnen, som svenska, matematik, historia. Viktigt har varit att de inte fungerat som tillskott i ämnet bild, utan för att använda bildskapandet som verktyg för lärandet.

Konstnärerna var alla nyfikna på teckningens möjligheter, lockade av utmaningen att förutsättningslöst söka metoder för att kombinera de olika arbetssätten inom lärandet. Under våren 2014 har konsultkonstnärernas, elevernas, rektorernas och lärarnas erfarenheter och tankar samlats i en bok, Att teckna är stort.

Varmt välkomna att delta vid presentationen av boken och projektet.

Gästateljéerna på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn den 4 juni kl.14

Lena Eriksson, projektledare, Nordiska Akvarellmuseet, 0703-605 188

Pia Wretlind, projektledare KLIV 3.0, 0767-882 720

Jesper Norda, projektsamordnare, 0767-611 922


Besök oss och få en upplevelse utöver det vanliga. Här kan du möta den internationella konstens intressantaste företrädare eller klassisk akvarell. En mötesplats anpassat till en verksamhet kring konst, kultur, natur och människor.

I huset finner du utställningssalar där det i genomsnitt visas sex olika utställningar per år. Samlingssalen rymmer ett rikt utbud av kultur i olika former, musik, dans, teater och föreläsningar, seminarier,  konferenser och samtalskvällar.

Vi har gästateljéer för uthyrning på Bockholmen, tvärs över vattnet. Museibutiken, granne med utställningssalarna, har ett stort sortiment av bland annat målarverktyg och färg.  

I närheten av utställningssalarna ligger också den Öppna verkstaden och en trappa upp den större Experimentverkstaden med utrustning för konstnärligt arbete, undervisning och forskning.  
Restaurang "Vatten - gourmet och kafé" med uteservering och utsikt över vattnet ligger i museets lokaler.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera