Skip to main content

Nordiska Akvarellmuseet på Almedalsveckan 2013

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 16:16 CEST

I ett samarrangemang med Tjörns- och Vara kommun presenterar Västra Götalandsregionens kulturnämnd ett Almedalsseminarium om två framgångsrika 10-åringar, Nordiska Akvarellmuseet och Vara konserthus. På seminariet Kultur som drivkraft för lokal och regional utveckling kommer Benita Nilsson, strategisk rådgivare på Nordiska Akvarellmuseet, att berätta historien bakom framgången.

I samband med seminariet kommer också boken Framgångar vid vattnet att lanseras. Boken är skriven av kulturjournalisten Björn Gunnarsson som på ett ingående sätt beskriver Nordiska Akvarellmuseets arbete de senaste tio åren. Boken utges av Nätverkstan, Kultur i Väst. Så här skriverJonas Andersson, vd på Stiftelsen framtidens kultur i förordet till boken:

”Nordiska Akvarellmuseet är det enskilda projekt som Stiftelsen framtidens kultur över tid givit mest bidrag till. Först för utvecklings- och förankringsarbete, senare för etablerande och därefter för några av de många skilda utvecklingsarbeten som varit utmärkande för verksamheten på och kring museet. Här ska kanske främst den uthålliga pedagogiska verksamheten och samverkan med skolan betonas.
En av Framtidens kulturs viktigaste uppgifter har varit att verka för regional utveckling. Detta har vi gjort genom att försöka identifiera förslag och proces- ser som med höga kvalitativa förtecken, inte minst på det konstnärliga området, verkar för att utveckla t. ex. en plats. Bland viktiga framgångsfaktorer i sådana sammanhang kan särskilt noteras värdet av en stark lokal förankring och samverkan med universitet och högskolor.
Nordiska Akvarellmuseet har ur dessa aspekter varit en synnerligen framgångsrik verksamhet. Framtidens kultur har därför, som en av de sista insatser vi gör före avslutande av verksamheten, av kulturjournalisten Björn Gunnarsson beställt en belysning av Akvarellmuseet, en studie som kan ta vid efter boken Byggt på vilja och vatten som kom ut i samband med invigningen av museet. Inte för att påvisa en modell utan snarare för att visa på hur man i ett enskilt fall kan arbeta.”

Seminariet i Almedalen sker i samarbete med Svensk Scenkonst och äger rum under deras paraply ”Kultur i Almedalen”. Läs mer på www.kulturialmedalen.se

Medverkande i seminariet är:
Gunilla Kindstrand, kommentator
Benita Nilsson, strategisk rådgivare Nordiska Akvarellmuseet
Kerstin Fondberg, konserthuschef Vara konserthus
Evike Sandor, förvaltningschef Tjörn
Jan-Erik Wallin (M), f.d kommunalråd Vara
Alex Bergström (S), ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Lars Nordström (FP), andre vice ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Jonas Andersson, tidigare chef för Framtidens kultur
Sture Carlsson, kulturchef i Västra Götalandsregionen
Jens Lejhall, Västra Götalandsregionens kultursekretariat

Datum: 2013-07-03
Tid: 13.15 - 14.45
Plats: Länsteatern, Bredgatan 10, Visby

För mer information, kontakta Daniel Lindell på daniel.lindell@akvarellmuseet.org eller 0739-322 164

Besök oss och få en upplevelse utöver det vanliga. Här kan du möta den internationella konstens intressantaste företrädare eller klassisk akvarell. En mötesplats anpassat till en verksamhet kring konst, kultur, natur och människor.

I huset finner du utställningssalar där det i genomsnitt visas sex olika utställningar per år. Samlingssalen rymmer ett rikt utbud av kultur i olika former, musik, dans, teater och föreläsningar, seminarier,  konferenser och samtalskvällar.

Vi har gästateljéer för uthyrning på Bockholmen, tvärs över vattnet. Museibutiken, granne med utställningssalarna, har ett stort sortiment av bland annat målarverktyg och färg.  

I närheten av utställningssalarna ligger också barnateljén och en trappa upp den större experimentverkstaden med utrustning för konstnärligt arbete, undervisning och forskning.  
Restaurang "Vatten - gourmet och kafé" med uteservering och utsikt över vattnet ligger i museets lokaler.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy