Skip to main content

Sápmi

Nyhet   •   Jan 01, 2017 13:12 CET

Sápmi, samernas land, fanns innan gränserna för Sverige, Norge, Finland och Ryssland hamnade på kartan. Det gör samerna till ett av världens urfolk. Det gör dem också till ett folk delat i fyra nationer.

Sápmi är en utställning som tar upp frågor kring samernas rättigheter, svårigheter och möjligheter i Sverige – då, nu och för alltid.

Vems spår?

Ingen kultur är isolerad och inget folk lever utan påverkan. Samer av svenskar, svenskar av samer. Med eller utan makt det spelar ingen roll alla är beroende av varandra. Förbud och motstånd gör tradition till politik. Historien sätter avtryck och lämnar spår....

Vem är vad?

Ord som arv, ursprung och identitet har skapats och laddats i det moderna samhällets utveckling. Med stöd och skydd av vetenskap och utveckling har människor rangordnats efter utseende och släktskap. I en, för många, inte tillräckligt avlägsen dåtid har samerna och andra minoritetgrupper utsatts för vetenskapligt intresse endast grundat på ras.

Vems saker?

Föremål berättar historia men vems historia? En sak kan berätta olika historier beroende på var det visas och vem som visar det. Nordiska museet har världens största samiska samling. Det här ger upphov till många frågor och kanske ännu fler svar. Hur har de kommit till museet? Skulle de ha funnits idag om de inte hamnat på museum? Ska föremålen tillbaka och i så fall var, till vem?

Vems blick, vems röst?

I litteratur, media, utställningar och läroböcker hittar vi bilden av samer. Ett exotiskt, naturnära, traditionsbundet nomadfolk i norr. En bild utan tydlig motbild. Bilden har ibland blivit så stark att den påverkar den egna berättelsen.

Vems rätt? Vems mark?

Sápmi, samernas land, är gränslöst och begränsat. Ett land med vidder och fjäll delat i flera nationer med olika lagar och gränser.

Marken, renarna, jakten är ständiga tvistämnen. I södra Sverige är frågorna oproblematiska, exotiska. I norr är det livet, verkligheten. Vem var här först? Bevisa det!
Vilka är Samerna?


Folk
Samer

Plats Sápmi

Antal Totalt minst 80 000, i Sverige minst 20 000.

Språk I Sverige talas främst nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Totalt finns nio olika samiska dialekter. Samtliga är upptagna på FN:s lista över hotade språk.

Nationaldag 6 februari

Politiska organ Sametingen i Sverige, Norge och Finland samt det nordiska Samiskt parlamentariskt råd.

Politisk status I Sverige är samerna erkända som urfolk och nationell minoritet.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy