Skip to main content

Nordiska museet får ersättning för att bevara Trädgårdsmästarbostaden vid Tyresö slott

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2013 06:57 CEST

Pressmeddelande från Länsstyrelsen och Stiftelsen Nordiska museet

Den så kallade Trädgårdsmästarbostaden vid Tyresö slott blir byggnadsminne, enligt Länsstyrelsens beslut, och får en yttre upprustning sedan en överenskommelse om ekonomisk ersättning gjorts mellan ägaren stiftelsen Nordiska museet och Länsstyrelsen. 

–Trädgårdsmästarens bostad är viktig för att förstå hur ett slott med trädgård tidigare brukades men även för upplevelsen av den historiska miljön, säger Hanna Gelotte Fernandez, förste antikvarie vid Länsstyrelsen.

Tyresö slott med flyglar och gårdsflygel är sedan tidigare skyddade som byggnadsminne. Efter Länsstyrelsens beslut är nu även trädgårdsmästarbostaden skyddad sedan Länsstyrelsen bedömt den som värdefull ur byggnadshistoriskt, socialhistoriskt och miljömässigt perspektiv. Trädgårdsmästarbostaden kommer att få en yttre upprustning som innebär att huset plomberas för att ingå i den helhet som Tyresö slott utgjorde när donatorn, markis Lagergren, bodde och verkade på slottet vid förra sekelskiftet.

–Det är en uppgörelse som vi är mycket glada över. Vi hade inte resurser att åtgärda byggnaden, men tack vare den ekonomiska ersättningen kan vi nu ge huset en yttre uppfräschning samtidigt som vi fortsatt kan satsa på övriga byggnader, utan att behöva göra prioriteringar från annan för oss angelägen verksamhet, säger Nordiska museets styresman Christina Mattsson.

Bakgrund

Stiftelsen Nordiska museet äger flera kulturhistoriska miljöer, varav de flesta kommit till museet som testamentariska gåvor, exempelvis det sörmländska storgodset Julita gård och Tyresö slott.

Tyresö slott testamenterades till Nordiska museet av greven och markisen Claes Lagergren i slutet av 1920-talet. Med slottet som utgångspunkt genomför museet nödvändiga upprustningar och nödvändigt underhåll av de byggnader som är centrala för det totala intrycket av slottet och den engelska parken. Stiftelsen Nordiska museet får i princip inga statliga anslag för att hålla donationen i stånd och hade därför gjort bedömningen att den förfallna s k Trädgårdsmästarbostaden som ligger längst bort från slottet inte var angelägen att rusta.

Länsstyrelsens beslut

Läs mer om Tyresö slott på Nordiska museets webbplats

För mer information

Hanna Gelotte Fernandez, första antikvarie, Länsstyrelsen
Telefon: 073-682 42 35

Niklas Alicki, pressansvarig, Nordiska museet
Telefon: 08-519 546 02 
E-post: niklas.alicki@nordiskamuseet.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy