Skip to main content

Nordiska museet vill att Tjejvasan går till historien

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 16:32 CET

Motionslopp för kvinnor, så kallade tjejlopp, har blivit en vanlig och populär företeelse i Sverige. Varför är det så? Vad är ett tjejlopp? Hur och när uppstod fenomenet? Och vad är det som gör att så många vill delta i dessa lopp?

För att få kunskap om tjejloppen gör Nordiska museet och Riksidrottsmuseet ett skrivupprop riktat till deltagare i någon eller några av de fyra tävlingar som går av stapeln under 2011: Tjejvasan, Vårruset, Tjejvättern och Tjejmilen.

Insamlingen av deltagarnas egna berättelser ingår i ett forskningsprojekt som syftar till att analysera tjejloppen som ett kulturellt fenomen, både förr och nu. Motionärernas egna tankar, funderingar, känslor och inställning till loppen är viktiga perspektiv i projektet, både i sig själva och i förhållande till hur loppen beskrivs i media.

Till insamlingen kopplas också förvärv av olika föremål som hör ihop med loppen samt dokumentation i form av text och bild. För att få en så mångfacetterad och sann bild som möjligt uppmanas deltagare i Tjejvasan att skriva ner sina berättelser kring loppet och sända dessa till Nordiska museet: tjejlopp@nordiskamuseet.se eller till

Arkivet/tjejlopp
Nordiska museet
Box 27820
115 93 Stockholm

Till formuläret med frågorna www.nordiskamuseet.se/tjejlopp

Berätta för oss - om upprop, undersökningar där besökare kan hjälpa Nordiska museet med kunskap, erfarenhet och åsikter. Läs mer


För mer information
Etnologerna fil.dr Agnes Ers (tfn 070 – 231 98 90) och fil.dr Karin S. Lindelöf (070 - 671 47 48), Stockholms universitet.
Christian Richette, arkivarie vid Nordiska museet, tfn 08–519 545 37,
0733-480 520, christian.richette@nordiskamuseet.se


För pressinformation
Petra Leinmark
E-post petra.leinmark@nordiskamuseet.se
Tel 08-519 546 03, 0708-83 89 98

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy