Skip to main content

Ny fotografiutställning och utdelning av fotostipendier

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 17:04 CEST

Möten - bilder av Ann Eriksson
Välkommen till vernissage den 22/10

Fotografi är för mig känsla och närvaro och ett sätt att utforska min omvärld, säger fotografen Ann Eriksson. Hon har rest och fotograferat i många länder och hon har ofta kommit tillbaka till samma miljöer och människor under flera år. Hennes fotografier hör hemma i en dokumentär tradition som bygger på socialt engagemang, empati och stor respekt för de som fotograferas.

Utställningen öppnar den 23/10 för allmänheten. Välkommen till vernissagen den 22/10 kl 16 då det finns möjlighet att träffa Ann Eriksson.

Fotostipendier 2003

Välkommen till utdelningen 24/10
Utdelning av stipendierna sker på Nordiska museets högtidsdag i museets stora hall den 24/10 kl. 14.00. Välkommen att delta i ceremonin.

KW Gullers stipendiefond 2003

Fotograf Catharina Gotby, Stockholm
tilldelas KW Gullers stipendium 2003 för sitt arbete med att gestalta människors inre upplevelser. Genom ett medium som bygger på seendet närmar hon sig ett subjektivt dokumentärt språk som behandlar inre tillstånd snarare än yttre verklighet. Catharina Gotby har sin yrkesmässiga grund i den dokumentära fotografin och återkommer ständigt till stillbildsfotografin. I sin strävan att uttrycka en egen röst har hon även arbetat med film och radio.

Catharina Gotby är född 1955, är bosatt i Stockholm och har två döttrar och är frilansfotograf. Bland hennes egenproduktioner kan nämnas utställningarna Människor på mentalsjukhus (1989), Riskzon (1998) och Gräns (2000), böckerna Evigt brinnande tid (1992) och Med kroppen som slagfält (under utgivning), filmerna Ingenting är fast (2003) och Etel (2003) samt även radiodokumentärerna Sex, hat och lögner (1998), Med kroppen som slagfält (2000) och OS-bombaren (2001).

KW Gullers stipendium ges för förtjänstfulla insatser på det dokumentära fotografiets område. Det inrättades till KW Gullers 50-årsdag 1976 och förvaltas av Nordiska museet sedan 1990. Bland tidigare stipendiater ingår Jefferik Stocklassa, Mats Holmstrand, Lars Thunbjörk, Maud Nycander, Eva Tedesjö, Björn Abelin, Jens S. Jensen, John S. Webb och förra året Ann Eriksson.

Nudokdiplomet 2003

Sara Mc Key, Stockholm,
tilldelas 2003 års Nudokdiplom för att med sina bilder ha skapat tidsdokument över människors villkor. Diplomet ges för fotografiska dokumentationer som har god teknisk kvalitet och visar på fotografens förtrogenhet med sitt ämne och på respekt för de människor hon eller han berättar om. Sara Mc Key har visat detta i olika arbeten, inte minst i fotografier och texter om klass och kultur i Wales, ett projekt hon planerar att
fortsätta med.

Sara Mc Key är född 1974 och hör till de studenter i bildjournalistik, som under senare år har fått sin utbildning vid Nordens Fotoskola, Biskops Arnö. Hon har därefter varit verksam vid olika tidningar i Stockholm.

Nudokdiplomet instiftades 1991 av bildgruppen och föreningen för nutidsdokumentation, NUDOK, i Västervik, i syfte att främja det dokumentära bildberättandet. Det ges som regel årligen till en etablerad yrkesfotograf eller en ung fotograf alternativt amatörfotograf. Sedan 1995 förvaltas diplomet av Nordiska museet. Bland tidigare mottagare finns Jefferik Stocklassa, Eva Stackelberg, Curt Larsson, Mats Holmstrand, Eva Wernlid, Ann Eriksson, Anette Nantell förra året, Mikkel Ørstedholm.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.