Skip to main content

Ostfestival för den goda svenska osten 7-8 februari 2014

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 09:24 CET

Det råder ostfeber i Sverige. Vi äter mer ost än någonsin, över 18 kilo per person och år, samtidigt som den svenska ostproduktionen går ned.  Istället äter vi alltmer importerad ost. För att uppmärksamma den goda svenska osten arrangerar SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik och Nordiska museet en ostfestival den 7-8 februari 2014.


– När det gäller smak är svensk ost i världsklass och med Ostfestivalen vill vi visa upp just den goda svenska osten och dess historia. Att vi i Sverige väljer importerad ost i allt högre grad är en tråkig utveckling eftersom svensk ost har en lång tradition med förankring i vår kulturhistoria och det är något som vi ska vara stolta över säger Britt Rahm, sensorikexpert på SIK.


Britt Rahm är initiativtagare till Ostfestivalen tillsammans med Ia Orre som är mat- och vinskribent med stor kunskap om svenska ostar och ett brett kontaktnät bland osttillverkare och ostkunniga. Under Ostfestivalen på Nordiska museet i Stockholm kommer besökarna att få ta del av bland annat seminarier, föredrag, tävlingar och provsmakningar tillsammans med andra ostälskare. Festivalens fokus är svensk ost, fäbodkultur, osttillverkning, osthandel och den goda ostens smak. Naturligtvis finns goda svenska ostar till försäljning. Det här är festivalen för ostälskare, osttillverkare, ostprovare, kockar, media, osthandlare och nyfikna i alla åldrar. Här möts nya idéer och gamla fina svenska osttraditioner.

 

Vid frågor om Ostfestivalen kontakta

Britt Rahm, SIK
Tel 076-833 81 04, E-post Britt.Rahm@sik.se

Ia Orre
Tel 0709-88 54 57, E-post ia.orre@hotmail.com

Annika Gooch, projektledare Nordiska museet
Tel 08-519 547 52, E-post annika.gooch@nordiskamuseet.se

 

Mathistoria på Nordiska museet
Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum och skildrar trender och traditioner i Sverige från 1500-talet fram till idag. Museet är en skattkammare för alla matintresserade. I samlingarna finns uppteckningar om ostberedningens betydelse och fler än tusen historiska ostformar med olika form och mönster från olika delar av Sverige. Några av dessa formar visas under Ostfestivalen.

Några årtal av betydelse för ostens och osttillverkningens roll i Sverige

1100
Vreta kloster i Östergötland anläggs som Sveriges första. Klostren spelar en central roll för kristnandet av Sverige och för den katolska kyrkans organisering av samhället. Med klosterkulturen når också kunskapen om att tillverka löpeost Sverige.

1555
Olaus Magnus publicerar sin bok Historia de gentibus septentrionalibus om de nordiska folkens historia och ägnar ett särskilt kapitel åt de goda ostarna i bland annat Västergötland.

1848
Ordet mejeri lånas in i svenskan och ersätter det äldre holländeri. Ordet härleds ur tyskans Meier, vilket betydde översyningsman över arbetsfolk på en lantegendom.

1859
De statliga mejeriskolorna i Ultuna (Uppsala) och Bergqwara (Växjö) inleder mejerskeutbildning.

1889
Almnäs bruk registrerar Sveriges första varumärke för ost – Wrångebäcksost.

1925
Vid ett möte 24 april fastslås gemensamma nationella benämningar för huvudsakliga ostsorter.
 Svecia (Sverige på latin) är en svensk grynpipig ost gjord efter traditionellt recept på svensk mjölk och hade tidigare namn efter tillverkningsort. Svecia lär ha varit den populäraste osten i Sverige efter andra världskriget. Idag blir den allt ovanligare.

1937
En ny lag stipulerar att all mjölk måste pastöriseras före användning i mejeri. Crème Chantilly blir Sveriges första moderna vitmögelost när den tas fram på Walla gård söder om Stockholm.

1959
Den första boken på svenska med konsumentfokus publiceras av Stig Wilton och Ernst Nathorst-Böös. Boken Om ost ska få konsumenterna att känna till olika ostsorter.

1985
Peter Kaalings skrift Gårdsmejeristen 1-2 om hantverksmässig osttillverkning publiceras och inspirerar till ett småskaligt entreprenörskap.

1997
Svecia beviljas EU-ursprungsskyddet Skyddad Geografisk Beteckning.

2007
Källarlagrad getost utses i samband med mässan Cheese 07 till Slow Food Presidia-produkt som den andra svenska produkten. Presidia-produkter utses i syfte att bevara arter, växtsorter och produkter som är så unika att det är viktigt att de finns kvar.

2014
Nordiska museet och SIK anordnar Ostfestivalen för att visa upp den goda svenska osten och dess historia.
 


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera