Skip to main content

Rösta i svenska kyrkovalet på Nordstan 4-17 september

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 15:08 CEST

För första gången någonsin ordnar Svenska Kyrkan förtidsröstning i göteborgarnas vardagsrum Nordstan. Från och med måndag och fram till dagen för kyrkovalet den 17 september kan medlemmar över 16 år, från hela landet, rösta mitt i stan.

Det går att rösta i tre val. Till den lokala kyrkofullmäktige, till regionala stiftsfullmäktige och till kyrkomötet som ärSvenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter från hela landet.

Valnämndens ordförande i domkyrkopastoratet Yngve Ernst konstaterar att det är ett viktigt val. Han trycker särskilt på att man som medlem utnyttjar sin rösträtt och går till valurnan, att man är med och påverkar hur Svenska Kyrkan skall agera i olika frågor.

- Det är nu vi avgör vilka som ska fatta beslut om till exempel hur fondmedel ska fördelas bland dem som behöver ekonomiskt stöd, säger Yngve Ernst som tillsammans med Lennart Björklund arbetat med förberedelserna inför valet.

Svenska kyrkan stöder människor på många olika sätt, här hemma genom hembesök, språkkaféer, samtalsstöd, genom bidrag till glasögon, tänder, ett middagsmål, och internationellt genom fredsarbete, stöd till människor på flykt, ekonomiska bidrag för kamp mot svält. Hur medlen ska fördelas avgör de som väljs i kyrkovalet.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och styrs genom direkta demokratiska val. Som medlem röstar man på nomineringsgrupper som driver egna, kyrkliga frågor. Man kan även göra personval genom att kryssa tre kandidater. Röstkortet kommer i alla medlemmars brevlådor omkring den 30 augusti, och för att rösta behöver man ta med sig röstkortet eller en ID-handling.

- Nytt för årets kyrkoval i Göteborg är att det är möjligt att förtidsrösta i Nordstan. Dit är väljarna vana att gå för att förtidsrösta i de allmänna valen, säger Yngve Ernst som är glad att denna möjlighet nu kan erbjudas medlemmar i Svenska kyrkan, på plats som är känd och med generösa öppettider.

Kyrkovalet brukar ha ett relativt sett lågt antal röstande. Genom att nu finnas i Nordstan hoppas valnämnden och Yngve Ernst att många fler skall ha möjlighet att rösta; att valdeltagandet ökar.

Förtidsröstningen i Nordstan är öppen på tider då Nordstan är öppen, utom söndagen den 10 september då röstningslokalen är stängd. På valdagen den 17 september stänger förtidsröstningen kl. 17 medan vallokalerna i församlingarna är öppna till kl. 20. Redan på kvällen ska finnas ett preliminärt valresultat.

Bildtext: -Vi lämnar alla förtidsröster till församlingarnas vallokaler där de räknas tillsammans med de övriga rösterna, säger Yngve. Foto: Ulrika Hagren.

Välkommen på pressträff i montern på Nordstadstorget måndagen den 4 september kl. 13.

Kontakt:

Valnämndens ordförande i domkyrkopastoratet Yngve Ernst, 070-885 19 35

Informatör Ulrika Hagren, 031-731 88 94

Domprostens sekreterare Lena Nordberg, 031-731 61 51

Fakta

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan hade 2016 cirka 6,1 miljoner medlemmar, av vilka ungefär 5,1 miljoner är över 16 år och därmed röstberättigade.

174 miljoner kronor samlade Svenska Kyrkans internationella arbete in under 2016. Därtill fick kyrkan 172 miljoner i bidrag från främst Sida, Radiohjälpen och EU för sina internationella insatser.

Svenska Kyrkan bestod 2016 av 1361 församlingar och 30 utlandsförsamlingar. Deras uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. 2016 firades ungefär 400 000 gudstjänster med 15,4 miljoner deltagare.

100 000 människor sjunger i någon av de 5 000 körer som kyrkan leder. 1,7 miljoner besökare i åldern 0-19 år deltog 2016 i Svenska kyrkans öppna verksamhet.

Svenska kyrkans historia

Sverige kristnades omkring år 1000, ett hundratal år efter att de första missionärerna, bland andra den tyske munken Ansgar kommit till Sverige. När Olof Skötkonung lät sig döpas var kyrkan etablerad i landet. Det byggdes kyrkor och kloster, och undervisning och sjukvård blev viktiga ansvarsområden för kyrkorna som också bidrog till att sprida nyheter och nya seder och bruk.

Reformationen på 1500-talet betydde stärkta förbindelser med kungadömet och gudstjänstfirande på svenska. I slutet av 1600-talet reglerades kyrkans liv över hela landet och i mitten av 1951 infördes full religionsfrihet som innebar att man fick lämna kyrkan utan att gå med i något annat religiöst samfund. År 2000 upplöstes praktiskt taget alla lagstadgade relationer mellan staten och Svenska Kyrkan.

Nordstan är Sveriges ledande affärscentrum med 30 miljoner besökare på 70 000 kvm handel och en omsättning på 4,4 miljarder kronor inklusive moms per år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.