Skip to main content

Våtrumssystem Humid 2.0 - våtrumssystemet för proffsen

Nyhet   •   Okt 05, 2012 14:00 CEST

Norgips Humidboard 2.0 - den nya generationen våtrumsskiva

  • Nytt ytskikt för bättre arbetsmiljö & hantering
  • Uppfyller egenskaps- & kompatibilitetskrav enligt BKR & GVK
  • Betydligt minskad mängd fibrer
  • Montera på Norgips dB+ reglar för ett helt säkert våtrum
  • Ingen mikrobiell tillväxt kan påvisas vid provning på SP

Humidboard 2.0 är en fuktsäker och formstabil kompositgipsskiva för invändiga väggar i fuktkänsliga miljöer bestående av en impregnerad gipskärna med ett hydrofoberande (vattenavvisande) ytskikt på fram- och baksida. Ytskiktet är förbättrat avseende arbetsmiljö och hållbart byggande. Betydligt mindre mängd fibrer alstras vid hantering. Ingen mikrobiell påväxt kan påvisas vid provningar och skivan kan inte ruttna eller biologiskt brytas ned.

Användningsområden
Skivan är avsedd att användas i invändiga utrymmen med hög fuktbelastning, t ex våtutrymmen. Humidboard 2.0 har hög fukttålighet - RF < 95 % som kritiskt fukttillstånd. Humidboard 2.0 är ett utmärkt underlag för alla typer av beklädnader och våtrumsbeklädnader såsom keramiska plattor, plastmattor, tätskiktssystem och målningssystem för våtrum. Vid användandet av cementbaserade fäst- eller spackelmassor skall skivan förbehandlas med primer eller liknande.

Våtrumssystem Humid 2.0 - Väggar
För att garantera att fuktspärrarna förblir vattentäta under byggnadens livstid är det viktigt att väggarna är styva och stabila och att alla anslutningar är rätt utförda. Det är många saker som skall fungera tillsammans i ett våtrum. Arbetet måste därför utföras enligt gällande beskrivningar och anvisningar och planläggas på ett sådant sätt att de enskilda momenten inte kommer i konflikt med varandra. 

Väggstomme
Stommen dimensioneras för varje tillfälle och består av stålprofiler eller träreglar. Norgips rekommenderar stålstomme till väggar mot våtrum. Det finns många fördelar med stålstomme avseende montage och ergonomi. I våtrumsväggar minskas mängden fuktkänsligt material i väggkonstruktionen. Stålstommen bör alltid vara minst 70 mm.

Skivor
För att få en säker och stabil konstruktion som underlag för tätskikt rekommenderas 2 lag 13 mm Norgips
Humidboard 2.0 till våtrum. En 2-lags konstruktion ger ett stabilare underlag för infästningar, t.ex upphängning av inredning. Det tillför också väggen stabilitet vid t ex genomföringar. Tyngre utrustning och utrustning som utsätts för dynamisk belastning skall fästas i bakomvarande konstruktion. Lättare inredning kan med fördel fästas i Norgips kortlingsbeslag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy