Skip to main content

Norgips växer och stärker sin organisation

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 20:27 CET

Norgips har som vision att ”Vi skall vinna i vår bransch genom innovation, utmärkt affärsmässighet och effektiv användning av alla resurser”.

För att bidra till ökad lönsamhet och effektivitet hos våra kunder, och förverkliga visionen stärker Norgips nu sin organisation för att stå rustade för framtiden.

Norgips har lagt en ambitiös plan för kommande femårsperiod, och kommer förstärka sin position som en komplett och effektiv leverantör av lättbyggnadsteknik på såväl den norska som den svenska marknaden. Detta genom att erbjuda ett komplett, brett och spännande sortiment av produkter, system och funktioner samt ett professionellt teknik-, service- och logistikerbjudande.

- Vi skall erbjuda den svenska marknaden ett komplett, mycket konkurrenskraftigt erbjudande med fokus på rumsavskiljning inom lättbyggnadsteknik, säger Försäljningsdirektör Mikael Ståhlfors.

- Nyckeln till framgång är närvaron av kompetenta, tekniskt kunniga affärsmän som kan hjälpa våra återförsäljare till bättre lösningar och erbjudande för slutkunden, fortsätter Ståhlfors.

För att få mest effektiva användande av alla Norgips resurser finns det även en plan som medför organisatoriska förändringar såväl som förändringar i arbetsprocesser. Detta kommer, i sin tur, bidraga till ökad servicegrad mot Norgips kunder.

Organisationen förstärks väsentligt inom det kommersiella området med bland annat anställning av fler säljare, byggnadsingenjörer och produktchefer. Marknadsavdelningen kommer också få mer resurser. Utöver nämnda anställlningar samlokaliseras flera avdelningar varvid Norgips får centraliserade funktioner för kundservice, logistik och teknik. Detta skapar större tillgänglighet för Norgips kunder och en bredare kunskapsbas utan att öka kostnaderna.


- Kvaliteten på våra processer, varor och tjänster kommer att optimeras genom tre program: ”Sales Excellence”, ”Operational Excellence” och ”Logistic Excellence”, säger Carl-Johan Klinge, VD för Norgips .


För vart och ett av programmen har det utarbetats helt nya arbetsprocesser, nya befattningar och nya arbetsuppgifter. Internt kommer detta att leda till att några medarbetare får nya roller, andra får förändrade arbetsuppgifter eller nya ansvarsområden och Norgips kommer att behöva söka efter nya medarbetare.

– Allt till syfte att förbättra vår service till våra kunder och stärka vår närvaro på marknaden, säger Klinge.

Förändringarna implementeras första halvåret 2016.

Norgips startade Norges första gipsskivefabrik 1965 och har sedan dess varit en av de ledande leverantörerna av byggmaterial i de norska och svenska marknaderna. Idag levererar Norgips kompletta lösningar med gipsskivor, stålprofiler, inspektionsluckor, gipsbruk, spackel, skruvar, verktyg och andra tillbehör till det ökande antalet norska och svenska byggarbetsplatser. Med kundvärdeskapande innovationer, de bästa medarbetarna, optimerade produktionsprocesser och ökade kommersiella satsningar ska Norgips växa in i framtiden

www.norgips.se / www.norgips.no

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy