Skip to main content

Lysande produkter från Save Lives Now minskar risken för olyckor

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2019 15:03 CEST

Med Flash LED band ökar synligheten för fotgängare.

– Den största andelen olyckor där fotgängare skadas eller förolyckas sker inom tättbebyggt område, vid och på övergångsställen där det är lätt att tro att man har större synlighet än vad som är fallet, säger Tommy Tegnander, grundare av Save Lives Now som specialiserat sig på olycksförebyggande produkter.

Under årets mörka månader är synligheten för fotgängare ofta starkt begränsad. Vintermodet innebär ofta mörka plagg som saknar förmåga att reflektera strålkastare från exempelvis en bil eller MC, vilket innebär att fotgängaren upptäcks väldigt sent och först på ett avstånd om 20–30 meter. Det innebär att vid 40 km/tim har föraren 2–3 sekunder på sig att identifiera, reagera och få stopp på sitt fordon.

– Vägbelysningen är sällan tillräcklig för en förare av ett fordon när det gäller att uppfatta det som händer vid sidan av vägbanan. Om fotgängaren då använder reflekterande och lysande produkter som exempelvis Flash LED band och Blinky LED bears, heart och smiley minskar olycksrisken högst väsentligt.

Till skillnad mot passiva reflexer som endast lyser när de blir belysta, gör lysande LED produkter alltid fotgängaren synlig på upp till 200–300 meters avstånd. Det ger cyklister och fordonsförare gott om tid att agera.

– Med min bakgrund som brandman har jag sett att många allvarliga olyckor som kunnat undvikas med små medel, fortsätter Tommy Tegnander. Att vara synlig, uppmärksam och alert i trafiken är givetvis oerhört viktigt för säkerheten. Produkter som förebygger olyckor behöver vara både enkla att använda samt prisvärda – produkterna gör ju nytta bara när de används.Om Save Lives Now

Save Lives Now utvecklar och producerar produkter som förebygger olyckor i trafik, arbetsplatser och i hemmiljö. Med synlighetsprodukter som Flash och Blinky, engångsalkotestet Alco samt Awake som hjälper förare och att hålla sig alerta, bidrar Save Lives Now till att undvika olyckor i Norden, England, Italien och Österrike.
Presskontakt Save Lives Now – Tommy Tegnander, grundare Save Lives Now – tommy@savelivesnow.com

Grand North är kommunikationsbyrån som vill mer.
Nu skapar vi norra Sveriges samlingsplats för kreativitet, kunskap och inspiration. Här hittar du ett tänk och en nyfikenhet som gör allt möjligt. Där du, som också tror att utveckling är när människor samverkar, lär nytt och låter stora idéer växa fram i ett hållbart och kreativt klimat, är mycket välkommen. Så häng med oss!

Bifogade filer

PDF-dokument