Skip to main content

Fler kretslopp och smarta lösningar framöver

Nyhet   •   Jan 16, 2018 15:04 CET

Fossilfri fjärrvärme, digitalisering och kunden som producent. Det är några exempel på vad Norrenergis utvecklingschef Staffan Stymne ser när han blickar in i framtiden.

– Ett övergripande mål är att vår produktion ska bli hundra procent klimatneutral. Och det gäller inte bara Norrenergi. Energikommissionen verkar för fossilfri el och många svenska städer har ett uttalat mål om att fasa ut fossila bränslen. Här har Norrenergi som bolag naturligtvis ett stort ansvar. Vi tittar därför hela tiden på hur vi kan åstadkomma detta. Vi kan aldrig slå oss till ro, trots att vi redan idag är nästan fossilfria, säger Staffan Stymne, chef för Norrenergis avdelning Strategi och utveckling.

Som utvecklingschef jobbar Staffan Stymne med allt som har med framtiden att göra: övergripande systemutvecklingsfrågor, nya etableringsområden, prismodeller, produktutveckling med mera – hela vägen från inflöde av bränsle fram till leverans hos kund.

Återvinna mer värme från datacenter
Solna stad planerar att bygga ett bostadsområde nära fjärrvärmeverket, så vi samarbetar nu för att samlokalisera vår verksamhet med bostadsbyggandet. Det underlättar både för oss och kommunen och gör det möjligt för oss att utveckla Solnaverket. Bland annat tittar vi på möjligheten att upplåta plats för datacenters inne på Solnaverkets område.

– När servrarna arbetar genererar de överskottsvärme, som kan återvinnas till fjärrvärmenätet. Här ser vi en stor framtida potential och Norrenergi har goda förutsättningar, eftersom vår produktion redan idag till stor del baseras på återvunnen energi, säger Staffan Stymne.

Lagra fjärrkyla i bergrum
Efterfrågan på kyla har ökat de senaste åren och den utvecklingen kommer att fortsätta tror Staffan Stymne. Vi undersöker därför möjligheten att utnyttja ett befintligt, nedlagt oljebergrum i Sundbyberg för att lagra kallt vatten som kan användas för fjärrkyla.

För att påskynda utvecklingen införde vi dessutom en ny prissättning för fjärrkyla vid årsskiftet, som innebär att Norrenergi betalar kunden för överskottsvärme som uppstår under vintern. Man kan säga att fjärrkylkunderna övergår till att bli spillvärmeleverantörer under en stor del av året.

Digitalisering och nya tjänster för smartare energianvändning
Liksom inom de flesta områden har teknikutvecklingen en avgörande betydelse för Norrenergis verksamhet. Digitaliseringen innebär bland annat att vi kan kommunicera med kundens anläggning och därmed hjälpa kunderna att bli mer energieffektiva.

Ett exempel på det är vår nya tjänst Smart styrning som med en mobilapp gör det möjlighet att styra energianvändningen i din villa. En liknande tjänst är också på väg för större fastigheter.

– Genom att koppla ihop vårt system med kundens kan vi se till att få en jämnare produktion då vi kan omfördela värmen över dygnet och få ner effekttopparna. Tekniken möjliggör också att vi kan styra och fördela värmen på ett smartare sätt, säger Staffan Stymne. 

Förändrad roll som energiföretag

I framtiden menar Staffan Stymne att Norrenergis roll som energibolag kommer att förändras i takt med att kunderna blir en del av systemet:

– När kunderna även kan bli producenter, blir en av våra främsta uppgifter att ta hand om de lokala överskott som uppstår och flytta energin dit den behövs – till rätt plats, vid rätt tidpunkt, med rätt kvalitet. Med värme och kyla i kretslopp lägger vi grunden för den hållbara staden, säger Staffan Stymne.

En längre artikel finns att läsa i senaste numret av vår kundtidning Gröna kvarter

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.