Skip to main content

Nyheter från stadsplaneringsnämnden

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 08:00 CET

Nu drar arbetet med nästa etapp i Inre hamnen igång
Den tidigare planerade etapp 2 och 3 för detaljplaneringen slås nu ihop till en etapp (markerad som etapp 2 på bilden). Detta görs eftersom frågorna i området är så komplexa att det behövs en helhetssyn över hela området. Till exempel så behövs en samordning för planering och genomförande av höjdsättning av gator, ledningar och tomtmark samt för utbyggnad av trafiksystem, ledningar, och byggnader. Detsamma gäller planering och genomförande av förskolor, skolor och annan service.

Under nämndmötet den 24 januari beslutades om positivt planbesked för två områden i etapp 2 av Inre hamnen, nämligen Nunnan 19 och 20 samt Svanen 5 och 6.

Detaljplaner för småhustomter i Fiskeby
Två detaljplaner för småhustomter i Fiskeby beslutades Fiskeby 1:43 (vid Tråbrunna) och Fiskeby 4:3. För båda områdena planeras småhus med maximalt 2 våningar. I planen för Fiskeby 4:3 möjliggörs även flerbostadshus utmed Finspångsvägen med maximalt 4 våningar, vilket bidrar till ökade förutsättningar för en stadsgatukaraktär utmed del av Finspångsvägen. Även trafiksäkerheten utmed Finspångsvägen har studerats inom ramen för detaljplanen för Fiskeby 4:3.

I planerna för dessa områden har ny och befintligt infrastruktur setts över. Kommunen föreslås i planerna ta över drift och underhåll av befintliga vägar. I planerna ingår även områden för natur samt parkmark med lekplats.

Upplysningar:
Kikki Liljeblad (S)
Titel: stadsplaneringsnämndens ordförande
Telefon: 070-628 59 28

Fredrik Wallin (Inre hamnen)
Titel: projektledare
Telefon: 011-15 13 24

Sani Muric (småhustomter)
Titel: processansvarig, detaljplan
Telefon: 011-15 25 97
_________________________________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 011-15 21 95

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!