Skip to main content

Nyheter från stadsplaneringsnämnden

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 15:15 CET

Nedan följer en kort sammanställning över några av de punkter som behandlades på stadsplaneringsnämndens möte tisdagen den 14 februari 2017.

Nytt bilhandelskluster utvecklas vid E4:an
Olofsson Auto AB, som är återförsäljare för Mercedes Benz, finns idag i Navestad. De vill bygga en ny anläggning med skyltläge mot E4:an inom Jursla arbetsområde. Området ligger strax norr om den tomt som tidigare markanvisats (Proauto, BMW) och detaljplaneläggs för bilhandel. Området angränsar också till den befintliga bilhandeln i Jursla (Platinum Cars). Stadsbyggnadsnämnden tog på dagens möte beslut om att ge bolaget markanvisning inom Björnviken 2:2 i kommande detaljplan för området.

Företaget R-Con AB får markanvisning för expansion
R-Con, som tillverkar pumpanläggningar till företag, har idag brist på utrymmen. Deras befintliga tomt, på Platinagatan 8 på Ingelsta, är inte tillräckligt stor att utvecklas på och de vill istället bygga en ny anläggning intill Kvillinge Brandstation. Stadsbyggnadsnämnden tog på dagens möte beslut om att ge bolaget markanvisning inom Björnviken 2:2 i kommande detaljplan för området.

Planuppdrag möjliggör 60 bostäder i centralt läge
Fastigheten Torget 6 består av ett kvarter som avgränsas av Flemingsgatan i norr, Gamla Rådstugugatan i öst, Nya Rådstugugatan i söder och Drottninggatan i väst. Kvarteret går att dela in i två byggnader där den södra byggnaden byggdes kring tidigt 1900-tal och den norra byggdes under 1970-talet.

I förslaget till detaljplan vill stadsbyggnadskontoret göra det möjligt med bostäder i både 1900-talsbyggnaden samt i den del av 70-talsbyggnaden som har fasad mot Gamla Rådstugugatan. I 70-talsdelen finns förslag om en tvåvåningars påbyggnad. Totalt finns potential för 60 nya lägenheter i ett väldigt centralt läge. Under dagens möte beslutade stadsbyggnadsnämnden om ett planuppdrag för fastigheten Torget 6.

Detaljplan för kvarteret Rosen
Kvarteret Rosen var tidigare bebyggt med bostadshus och butiker i bottenvåningen, men dessa revs omkring 1974-1980. Idag består fastigheten till stor del av markparkering och på fastighetens södra sida, mot Trädgårdsgatan, ligger kontorsbyggnaden förvaltningshuset Rosen med restaurangen Husman & Kök (tidigare ”Spisrosen”).

Under dagens möte beslutade stadsbyggnadsnämnden om utställning av planförslaget som möjliggör bostäder, lokaler för centrumverksamhet, handel, kontor och även andra användningsområden som lämpar sig i ett attraktivt och centralt läge. Med ny bebyggelse kan det avrivna kvarteret i riksintresset Norrköpings innerstad, rutnätsstaden, återställas och läkas. Eftersom detta handlar om en utställning av planförslag kan kommuninvånare naturligtvis lämna synpunkter på förslaget.

Upplysningar:
Kikki Liljeblad (S)
Titel: stadsplaneringsnämndens ordförande
Telefon: 070-628 59 28

Magnus Jonsberg (fastigheten Björnviken 2:2)
Titel: projektledare
Telefon: 011-15 37 39

Simon Tell (fastigheten Torget 6)
Titel: planingenjör
Telefon: 011-15 13 67

Mats Alenljung (kvarteret Rosen)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 16 86
_________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!