Skip to main content

Positiva omdömen om Norrköpings fritidsgårdar

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2017 08:00 CET

Norrköpings kommun har en fritidsverksamhet av väldigt god kvalitet, både när det gäller verksamhet för besökare i 10-12-årsåldern och öppen fritidsverksamhet på kvällstid för äldre åldrar. Det visar den enkätundersökning som gjorts bland besökare och personal.

I november genomförde utbildningskontoret en enkätundersökning bland besökare och personal på fritidsgårdarna. Resultatet är genomgående mycket bra. Enkätsvaren visar att besökarna är mycket nöjda och att trivseln hos besökarna är mycket stor.

I svaren ser man till exempel att 93 procent av besökarna trivs på fritidsgården. Dessutom svarar 91 procent av besökarna på eftermiddagar respektive 92 procent av kvällsbesökarna att de känner sig trygga på fritidsgården.

– Något som jag tycker är viktigt att lyfta fram är att 90 respektive 93 procent av ungdomarna säger att personalen alltid reagerar om någon blir utsatt eller kränkt. Det är något vi tycker är mycket viktigt, säger verksamhetschef Anders Pantzar.

Undersökningen visar att besökarna är något mer nöjda än personalen, men även personalens svar visar på bra siffror. 91 procent av personalen anger att de är goda förebilder och det är en siffra som är likvärdig med besökarnas svar.

– Vi har under flera år arbetat med trivsel- och trygghetsfrågor i vår verksamhet. Utifrån flera olika undersökningar vet vi att dessa är mycket viktiga för besökarna men också alla andra som vi möter i vår verksamhet. Svaren i undersökningen är ett kvitto på att det vi gör ökar både trivseln och tryggheten i vår verksamhet, säger fritidsgårdschef Lars Zetterholm.

Undersökningen genomfördes under perioden 7 november till 27 november 2016. Det var 1 336 som svarade på besökarenkäten där 57 procent var besökare eftermiddagstid (verksamheten för årskurs 4-6) och 43 procent besökare kvällstid. Det var totalt 55 personer som svarade på personalenkäten.

Se hela enkätundersökningen i relaterat dokument.

Upplysningar:
Anders Pantzar
Titel: verksamhetschef årskurs F-9, särskola, fritidsgårdar
Telefon: 011-15 32 21, 0730-20 12 76

Lars Zetterholm
Titel: fritidsgårdschef
Telefon: 011-15 28 68
­_____________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!