Skip to main content

Pressinbjudan: Samverkansprojekt i Klockaretorpet

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2015 08:00 CET

Norrköpings kommun kommer att delfinansiera ett samverkansprojekt för stadsdelen Klockaretorpet. Projektet har till syfte att skapa företagande, sysselsättning och trygghet samt ett levande och välfungerande centrum i Klockaretorpet.

Initiativtagare och den som ansökt om delfinansiering till samverkansprojektet är drivbänksföretaget Idéfabriken och deras tankar kring samverkansprojektet ligger väl i linje med vad Norrköpings kommun vill ska hända i Klockaretorpet.

– Vi i Norrköpings kommun har varit delaktiga i en medborgardialog som kallas Open Space och genom att delfinansiera detta samverkansprojekt tar vi nu nästa steg för att komma vidare med insatser och åtgärder, säger Veronica Höijer tjänsteman inom Områdesdelegationen i Norrköpings kommun.

Målet med projektet är att skapa ett levande centrum och att medborgarna i allmänhet ska känna trygghet. Om attityder och upplevelsen av centrumet blir positivt kan detta även leda vidare till ett utökat, etablerat näringsliv i området.

– Utifrån socioekonomiska aspekter finns det värde i att ge Idéfabriken stöd till sitt projekt. För varje ungdom som kommer i arbete och sysselsättning, eller som bryter nuvarande mönster, finns det såväl ekonomisk vinst att göra som trygghet och bättre social miljö för de som bor i området. Det skapar en tilltro till området, säger Karin Jonsson (C) ordförande i Områdesdelegationen i Norrköpings kommun.

Samverkan med många aktörer är en förutsättning för att lyckas och ett samarbete med de aktörer som finns i området blir viktigt. Samverkansparterna är förutom Idéfabriken och Norrköpings kommun även Hyresbostäder, Idrottens Hus, KIS (samverkansgrupp Klockartorpet i samverkan), Café Rätt & Slätt och Svenska kyrkan.

Media är välkomna till pressträff:

Datum: måndag 2 november
Tid: kl 10.00
Plats: Klockaretorpet, café Klockrent

På pressträffen deltar bland annat:
Karin Jonsson (C), ordf. i Områdesdelegationen
Veronica Höijer tjänsteman i Områdesdelegationen
Mattias Josephsson, Ideas By Heart, projektägare
Kent Tjäder, KIS, samverkanspartner
Lennart ”Nenne” Carlsson, Svenska kyrkan, samverkanspartner
Tomas Lindqvist, Hyresbostäder, samverkanspartner
Monica Semler, Café Rätt & Slätt, samverkanspartner

Idéfabriken, Ideas by Heart AB, är en liten drivbänk för goda företagsidéer. Idéfabriken hjälper till i alla former av start-up:s eller företags-, produkt- och idéutveckling, men har en huvudinriktning mot samhälls- och världsförbättrande företagande. Ägaren av Idéfabriken är en social entreprenör.

Upplysningar:
Karin Jonsson (C)
Titel: ordförande Områdesdelegationen
Telefon: 011- 15 11 84

Veronica Höijer
Titel: tjänsteman Områdesdelegationen
Telefon: 011-15 15 07
___________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här SM-veckan avgörs 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!