Skip to main content

Sammanställning av betygsstatistiken för årskurs 9 för höstterminen 2016

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 13:30 CET

Nu är sammanställningen av betygsstatistiken för årskurs 9 för höstterminen 2016 klar för Norrköpings skolor. Sammantaget visar resultaten på en försämring jämfört med förra året. Det finns grundskolor som har höjt sina resultat betydligt och elever i nuvarande årskurs 9 visar på en mer positiv kunskapsutveckling från årskurs 8 jämfört med tidigare årskullar.

Statistiken som har analyserats omfattar kommunala skolor och visar att 68 procent av eleverna idag har betyg som gör dem behöriga för gymnasieskolans yrkesprogram. Motsvarande resultat under samma tid förra året var 70 procent. Meritvärdet ligger oförändrat på 194 poäng. Vanligtvis höjs betygsresultaten under vårterminen och därmed också behörighetsandelen fram till den definitiva gymnasieantagningen som sker efter slutbetygen i juni.

‑ Vårt fokus är glasklart att resultaten måste förbättras. Det är därför vi målmedvetet har tillfört resurser som på kort och lång sikt ska leda till att möjliggöra kunskapsutvecklingen för att stärka resurserna för eleverna, säger Olle Johansson (s) ordförande i utbildningsnämnden.

Resultaten kommer att fortsätta analyseras och åtgärder vidtas både hos utbildningskontoret och på skolorna bland annat med fokus på ökad måluppfyllelse i enskilda ämnen.

– Vi ser att behörigheten till gymnasieskolan har minskat i jämförelse med förra året. Nu kommer vårt fulla fokus att handla om att elevernas resultat ska bli betydligt bättre och detta ska vara allas högsta prioritet, säger nya tillförordnade utbildningsdirektören Sofie Lindén.

Upplysningar:
Olle Johansson (S)
Titel: ordförande utbildningsnämnden
Telefon: 073-020 17 20

Sofie Lindén
Titel: Tillförordnad utbildningsdirektör
Telefon: 011-15 33 02
_____________________________________________
Avsändare: Louise Flygt, kommunikationsdirektör
Telefon: 011-15 11 94

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!