Skip to main content

Fortsatt starkt läge i Norrland

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 08:56 CEST

Idag presenterar Norrlandsfonden en konjunkturrapport som visar att Norrlands konfidensindikator försvagats något sedan förra kvartalet. Norrlands konfidensindikator är marginellt svagare än rikets, men läget är fortfarande starkare än normalt. De starkaste konfidensindikatorerna finns precis som i föregående mätning i övre Norrland, medan läget är svagare längre söderut. Företagen i Västerbotten rapporterade om det starkaste läget i Norrland.

Den unika konjunkturrapporten bygger på ett samarbete mellan Norrlandsfonden och Konjunkturinstitutet för att kunna presentera kvartalsprognoser om stämningsläget i det norrländska näringslivet. Utvecklingen i Norrland fortsätter att sammanfalla relativt väl med den i riket. Försvagningen för Norrland beror på att samtliga län utom Västerbotten rapporterar om ett svagare läge än vid föregående mätning.

- Precis som vid föregående mätning gör företagen längre norrut en positivare bedömning än de i södra Norrland. Generellt gäller att länen signalerar ett starkare läge än normalt. I Gävleborg sjunker dock konfidensindikatorn till en nivå som signalerar ett läge under det historiska snittet. Branschvis sammanfaller utvecklingen i Norrland väl med riket i stort. Detaljhandeln och de privata tjänstenäringarna gör mer negativa bedömningar, medan tillverkningsindustrin stärks överlag, konstaterar Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden.

- I motsats till i övriga län och riket så stärktes de privata tjänstenäringarna i Västerbotten. Detta berodde uteslutande på att tjänsteföretagen var väsentligt positivare i sina bedömningar till hur efterfrågan kommer att utvecklas framöver. En bidragande orsak till att Gävleborg rapporterade in den svagaste konfidensindikatorn var att tillverkningsindustrin signalerade om ett fortsatt svagt läge, säger Lars-Olov Söderström.

Rapporten presenteras i tidningen Norrlandsbarometern som publiceras påwww.norrlandsfonden.se idag.

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.