Skip to main content

Mosaiken är redo att ta klivet

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2013 16:35 CET

Mosaiken Hedesunda AB tillverkar Marksten, Plattor och Murar för både trädgårdsmiljö och industriellt bruk. De har under 2012 investerat i en ny produktionsanläggning med en modern helautomatiserad produktionslinje från grusficka till utleverans av transportpallar lastade med plattor/mursten. Anläggningen fungerar mycket väl och nu är Mosaiken redo för att kliva vidare i en marknadssatsning för expansion. Norrlandsfonden är en av finansiärerna.

Ture Walldén startade Mosaiken på 50-talet och producerade då trädgårdsurnor i cement. På 80-talet gjordes en omfattande investering i en utbyggnad samt en ny maskin som tillverkade frilagda plattor. Under 90-talet investerades i en utbyggnad samt en maskin för tillverkning av släta plattor. Under 13 år var Mosaiken en del av St Eriks men från och med 2008 är Mosaiken än en gång familjeägt i Hedesunda av Frank Walldén, Erik Walldén, Peter Fyhr samt ytterligare ett par investerare. Under 2012 startad företaget en ny fabrik för markstensprodukter. Den toppmoderna anläggningen tillverkar och levererar plattor, marksten och murar till olika återförsäljare runtom i landet.

- Vi har denna säsong presenterat ett egenutvecklat murstenskoncept som mottagits väl av marknaden. Detta vill vi jobba vidare med, säger VD Erik Walldén.

Det finns en tydlig trend att kunder vill lägga marksten i stället för asfalt. Detta beror på flera faktorer, inte minst har miljöperspektivet betydelse. Marksten uppfattas som ett mer miljövänligt alternativ.

- Kombinationen av lång branscherfarenhet och en toppmodern produktionsanläggning är uppenbarligen lyckad. Företaget har bevisat sin plats på marknaden och jag tror att de har möjlighet till en rejäl tillväxt, säger Per-Erik Persson, Norrlandsfonden.

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera