Skip to main content

Norrlandsfonden klimatkompenserar

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 15:44 CET

För Norrlandsfonden är det viktigt att företagen inom verksamhetsområdet kan utvecklas långsiktigt. För att detta ska vara möjligt måste regionen även i framtiden vara en attraktiv plats att bo och verka i inte minst ur ett miljöperspektiv. Detta är en ledstjärna i miljöpolicyn. 

- Förutom att sträva efter att bedriva en verksamhet som förorsakar så lite miljöpåverkan som möjligt, har vi beslutat att kompensera våra koldioxidutsläpp genom att köpa utsläppsrätter, säger VD Lars-Olov Söderström. 

Den största miljöpåverkan sker framförallt genom resandet. Norrlandsfondens stora geografiska verksamhetsområde innebär många resta mil varje år. 

- En viktig åtgärd är att vi ställer krav på våra transportleverantörer. Utöver det vill vi kompensera för den miljöpåverkan som trots allt uppstår, säger Lars-Olov Söderström. 

Handel med utsläppsrätter sker exempelvis genom Tricorona, ett företag som Norrlandsfonden tidigare finansierat och som idag är en världsledande aktör inom frivillig klimatkompensering.

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy