Skip to main content

Norrlandsfonden tar över Vattenfall Inlandskrafts borgensengagemang

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 10:13 CEST

Vattenfall Inlandskraft AB startade 2004 med syftet att stötta näringslivet i Norrlands inland. En viktig del i detta var att hjälpa företag till finansiering genom att lämna borgen för banklån. Nu avslutas Inlandskrafts verksamhet och som ett led i detta, samt för att säkra fortsatt stöd till företagens kapitalanskaffning, har Norrlandsfonden tagit över Inlandskrafts borgensportfölj.

Vattenfall satsade både ekonomiska och personella resurser för att driva verksamheten i bolaget Inlandskraft som under flera år har bidragit till att stötta näringslivet i regionen. Nu avvecklas bolaget och Norrlandsfonden axlar därmed ett särskilt ansvar för att underlätta fortsatt finansiering av satsningar i Norrlands inland.

- I och med beslutet att lägga ned Vattenfall Inlandskrafts verksamhet har vi inte längre möjlighet att erbjuda de berörda företagarna råd, stöd och engagemang i önskvärd utsträckning. Därför ser jag mycket positivt på Norrlandsfondens övertagande av Inlandskrafts borgensengagemang, förklarar Robert Flink, styrelseordförande i Vattenfall Inlandskraft AB.

En viktig del av Inlandskrafts uppdrag var att underlätta företagens finansiering genom att lämna säkerheter i form av borgen för företags banklån. Detta är en verksamhet som Norrlandsfonden är väl bekant med.

- Det är en finansieringsform som ligger nära oss och vår vanliga verksamhet. Alla tidigare kunder hos Inlandskraft är välkomna till oss och vi ser fram emot ett gott samarbete med dem, säger Elisabeth Engström, ekonomichef vid Norrlandsfonden.

Det är ett 80-tal företag som berörs, alla belägna i Norrlands inland. Detta är ett prioriterat område för Norrlandsfonden som även tidigare haft ett väl fungerande samarbete med Inlandskraft.

- Därför känns det som ett naturligt steg att vi nu fullföljer de engagemang som Inlandskraft gått in i. Vi är glada åt att Norrlandsfonden kan medverka till en bra fortsatt lösning för de företag som berörs, säger Elisabeth Engström.

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera