Skip to main content

Stort behov av kapital i Västerbottens näringsliv under 2009

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 15:49 CET

Den svaga konjunkturen medförde ett stort behov av kapital i företagen under 2009. Norrlandsfonden, vars topplån finansierar företag i de fem norrlandslänen, lånade under året ut 71 miljoner kronor i Västerbotten. Pengarna har skapat förutsättningar för investeringar och rörelsekapital på 400 miljoner kronor. 

Ett flertal företag har passat på att genomföra offensiva investeringsprogram under lågkonjunkturen. Främst handlar det om lån till expansion av olika slag, men också ett antal generationsskifteslån, där nya ägare kommer in och vill genomföra nysatsningar. 

– Den mesta utlåningen har gått till industriföretagen. Vi ser också en ökning inom besöksnäringen som inte drabbats lika hårt av konjunkturnedgången. Här kan vi se många offensiva satsningar i anläggningar och boende, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfondens VD. 

Inbromsningen i konjunkturen som inleddes hösten 2008 slog igenom på företagens ekonomiska ställning under 2009. Ett stålbad som kanske inte ännu är över. 

– Det har funnits ett stort behov av rörelsekapital till följd av likviditetsbrist hos företag. Behovet har funnits i alla branscher, säger Lars-Olov Söderström. 

Trots detta tyder tecknen på att 2010 kommer att bli ett år av återhämtning där konjunkturen stärks, om än i långsam takt. 

– Vi får räkna med att behovet av rörelsekapital fortsätter att vara högt. Vi tror dock att investeringarna sakta skjuter fart inom de flesta branscher och att företagen ser möjligheter till viktiga framtidssatsningar. Vi räknar därför med en ökad utlåning till företag i Västerbotten under 2010, avslutar Lars-Olov Söderström.

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.