Skip to main content

Uruppförande av sista delen i musikprojektet Voices of Umeå!

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 17:02 CEST

Lördag 24 maj är det dags för uruppförande av Anders Linds experimentella musikprojekt, Voices of Umeå part III: Everybody Scream!!! på NorrlandsOperan.

I den sista delen i projektet Voices of Umeå hörs tusentals inspelade röster från Umeås befolkning. På scenen finns ett antal sjungande, skrikande, talande och allmänt låtande körer från Umeå, tre interaktiva instrument gjorda av cykelhjul, tvättställ, byrålådor & elektronik och The max maestro – en för projektet utvecklad elektronisk dirigent, som leder körerna via videoprojektioner.

Tusentals inspelade och elektroniskt bearbetade röster från Umeås befolk­ning utgör fundamentet i tonsättaren Anders Linds tredje och avslutande verk inom ramen för det konstnärliga forskningsprojektet. I Voices of Umeå part III: Everybody scream!!! utforskas den mänskliga rösten integrerat med ny teknik som uttrycksmedel.

Öppen repetition
Torsdag 22 maj finns det möjlighet att delta vid en repetition av Voices of Umeå Anders Lind finns på plats tillsammans med elever från Midgårdsskolan. Repetitionen börjar kl 14 och efteråt finns Anders Lind tillgänglig för frågor. Kontakta Michelle på makrnadsavdelningen vid intresse!

Voices of Umeå part I & II
Sedan början av 2013 har en serie interaktiva röstinspelningsinstallationer ställts ut på publika platser i Umeå för att inspirera befolkningen till utforskande av sina röster. Installationerna har samlat in drygt 10 000 röstfiler, som sedan valts ut, bearbetats och använts som musikaliskt grundmaterial vid skapandet av de två första delarna av projektet Part I: We speak music! och Part II: Singing instruments!!

Läs mer: www.norrlandsoperan.se

NorrlandsOperan är ett scenkonsthus i Umeå som rymmer egen symfoniorkester,
opera, dans, musik och konst samt egna verkstäder och ateljéer. I verksamheten
ingår också festivalerna MADE och Umeå Jazzfestival samt turnéer och samarbeten
på olika håll i regionen, nationellt och internationellt. NorrlandsOperan är stolt medskapare i programmet för kulturhuvudstadsåret Umeå2014.