Dialog och samtal – grunden till ny kvalitetsplan inom äldreområdet

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 14:55 CET

De förtroendevalda politikerna i direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, har nu beslutat att anta en lokal kvalitetsplan för vården och omsorgen om äldre personer i kommunen. 

– Den här planen bygger på det arbete vi har kunnat genomföra tillsammans med så många av kommunens invånare. Totalt har vi träffat cirka 150 personer; både äldre personer, yrkesverksamma sjuksköterskor, vuxenstuderande inom vård- och omsorg, olika föreningar med flera, säger Sam Grandell, utvecklingsledare på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. 

– De möten och informationsträffar vi haft, har vi kunnat genomföra tack vare den vilja och lust att vara med och bidra i frågor som rör kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre personer i kommunen, fortsätter Sam Grandell.  


15-årig plan med årlig uppföljning och revidering vart fjärde år
– Den nu antagna lokala kvalitetsplanen är en startpunkt i arbetet mot framtidens hälso-, sjukvård och omsorg om äldre personer i Norrtälje kommun, säger Martina Mossberg (M), ordförande i direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg. 

Till grund för den nu antagna lokala kvalitetsplanen ligger den övergripande planen Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21). Den lokala kvalitetsplanen ska gälla för en 15-årsperiod, från 2019 och fram till 2034. En uppföljning kommer att ske varje år och en revidering sker minst vart fjärde år.

Planen lyfter fem strategiska områden- Den lokala kvalitetsplanen lyfter framför allt fem områden som är särskilt viktiga. Det är sådana områden som lyfts också i den nationella planen och som framkommit i de samtal och diskussioner som Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg haft med kommuninvånare, säger Hanna Stymne-Bratt (S), vice ordförande i direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg.

De strategiskt viktiga områdena där utveckling behöver ske för att få en god kvalitet i arbetet med framtidens vård och omsorg om äldre personer i kommunen är:

  • hälsofrämjande och förebyggande insatser
  • sammanhållen hälso-, sjukvård och omsorg på lika villkor
  • hög kvalitet och effektivitet
  • bostäder och boende
  • information och kommunikation för ökad delaktighet och kunskap.

– Nu kan vi fortsätta jobba vidare inom dessa områden och det kommer även i fortsättningen ske tillsammans med kommuninvånare genom samtal och dialog. Det handlar om att fortsätta styra mot aktiviteter som innebär en god hälso-, sjukvård och omsorg för äldre personer. Bland annat gäller det att styra än mer mot goda levnadsvanor. En fortsatt dialog och kommunikation på flera sätt är en förutsättning för att lyckas med planen, säger Sam Grandell.

Ladda ner Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer i Norrtälje kommun 2019 – 2034 via länken nedan.

För mer information, kontakta:
Sam Grandell, utvecklingsledare, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Telefon: 0176-713 22. E-post: sam.grandell@norrtalje.se

Camilla Gustavsson, utvecklingschef, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.
Telefon: 0176-712 16. E-post: camilla.gustavsson@norrtalje.se

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun

KSON är en myndighet skapad av Stockholms läns landsting (SLL) och Norrtälje kommun. SLL har överlämnat ansvaret till KSON för primärvård och delar av Norrtäljebornas specialiserade vård. Norrtälje kommun har fullt ut lämnat ansvaret till KSON för bland annat stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och äldreomsorg. KSON driver även vård och omsorg i egen regi i det helägda Tiohundra AB.

​De förtroendevalda politikerna i direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, har nu beslutat att anta en lokal kvalitetsplan för vården och omsorgen om äldre personer i kommunen. Till grund för den nu antagna lokala kvalitetsplanen ligger den övergripande planen Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21).

Läs vidare »

Bro till Löparö nu verklighet

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 10:26 CET

E-förslaget till kommunen gav resultat. En vinterbro mellan Urö på fastlandet och Löparö finns nu på plats. Något som underlättar för Löparöborna utanför Bergshamra avsevärt.

​Stor resultatförbättring för kommunens skolor

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 14:52 CET

I Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga jämförelser av kommunala grundskolor i Sverige stiger Norrtälje kommun från plats 91 till 52. Meritvärdet bland niondeklassare blir det högsta någonsin i Norrtälje kommun, då det stiger från 216,5 till 228,2.

Lokalt byggbolag bygger bostäder i Norrtälje hamn

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 14:28 CET

Ökad livskvalitet med befintliga resurser genom Norrtäljemodellen

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 15:55 CET

Inom Norrtäljemodellen samverkar landstinget och kommunen för invånarens bästa. Med stöd från Vinnova ska man i ett två-årigt projekt utveckla en mer personcentrerad sjukvård som utgår från patientens behov. För att lyckas med projektet krävs kvalificerad projektledning och därför har Carina Idenfors utsetts till att leda utvecklingen av Norrtäljemodellen tillsammans med projektpartnern 95|5.

Här är årets medarbetare i Norrtälje kommun

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 14:21 CET

Under högtidliga former prisades medarbetare i Norrtälje kommun under Årets utmärkelser-galan på Campus Roslagen. Priser delades ut i kategorierna Årets medarbetare, Årets chef/ledare, Årets innovation och Årets jämställdhetspris.

​Norrtälje får miljonstöd för att utveckla individanpassad vård

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 11:05 CET

Norrtälje kommun, kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och vårdbolaget Tiohundra får tillsammans fyra miljoner kronor i stöd av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, för att under två år utveckla en mer personcentrerad sjukvård som utgår från patientens behov.

​Norrtälje klättrar som skolkommun

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 11:29 CET

I Lärarförbundets rankning av skolkommunerna klättrar Norrtälje 14 placeringar sedan förra året. När det gäller meritvärde i årskurs 9 klättrar Norrtäljes elever 26 placeringar.

Förkortad arbetstid med full lön på socialkontoret i Norrtälje kommun

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 12:22 CET

Norrtälje kommun inför 35-timmarsvecka för socialsekreterare med bibehållen lön. Tidigare pilotprojekt har visat på positiva effekter för de anställda samtidigt som arbetssättet kunnat effektiviseras.

Byggstart för de första hyresrätterna i Norrtälje Hamn

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 16:48 CEST

Med norra Europas största trähusprojekt drar byggandet av de första hyresrätterna i Norrtälje Hamn igång. Genom att bygga i trä hålls klimatpåverkan nere och husen passar därför bra in i Norrtälje Hamns tydliga hållbarhetsprofil.

Om Norrtälje kommun

Norrtälje kommun - Global livsstil, lokalt liv

Frihet - Ditt sätt att leva
I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Lev ut din frihet på stora ytor eller i liten vrå.

Förtroende -Trygghet på dina villkor
I Norrtälje är alla välkomna. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Här finns mycket plats för många möjligheter.

Framtid - Hållbar tillväxt i attraktiv miljö
Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Adress

  • Norrtälje kommun
  • Estunavägen 14
  • 761 28 Norrtälje
  • Sverige
  • Vår hemsida

Länkar