Do3nxiuwudzvsjyi0w72

Snabb folkökning i Norrtälje kommun under 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 18:54 CET

Under sommaren 2017 passerade Norrtälje kommun 60 000 invånare och tillväxttakten är fortsatt hög. Totalt ökade antalet invånare med 1 388 personer under året och vid utgången av 2017 bodde 60 808 personer i kommunen, som nu är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige.

Uxircauwprx2wisilizg

Norrtälje kommun nysatsar på lovaktiviteter

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 09:03 CET

Norrtälje kommun nysatsar på lovaktiviteter för barnen, och under samlingsnamnet Mitt Lov märks satsningen av redan under nästa veckas sportlov. Det bjuds på rekordmånga aktiviteter runt om i kommunen, och ett mål är att skapa samarbeten med föreningar för att erbjuda barnen bästa möjliga skollov. Kommunen satsar brett på såväl kultur som idrott, för att barnen ska ha mycket att välja mellan.

Media no image

Ökad stolthet och nöjdhet hos kommunanställda i Norrtälje

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 16:20 CET

Medarbetarna i Norrtälje kommun ser sig som mer professionella, aktiva och bidragande i arbetet än tidigare. Dessutom får kommunens chefer och ledare lovord för att de visar förtroende och ger förutsättningar att göra ett bra arbete. Det visar den årliga medarbetarundersökningen i Norrtälje kommun.

Norrtälje kommun gör årligen en medarbetarundersökning för att se hur anställda ser på sitt arbete och sin arbetsmiljö. Jämfört med förra årets undersökning är deltagandet både högre och medarbetarna är mer stolta och nöjda. Värdet för hållbart medarbetarengagemang, HME, har ökat från 78 till 82, vilket är en väldigt stor ökning. Det genomsnittliga värdet hos Sveriges övriga kommuner ligger på 79.

– Våren 2016 startade vi en kulturresa i Norrtälje kommun, med en ny värdegrund och ett Lean-inspirerat arbetssätt. De här siffrorna visar att det arbetet börjar ge effekt. Det betyder att allt fler medarbetare i kommunen känner att de både vill och har möjlighet att vara aktiva i utvecklingsarbete för att skapa mervärde för invånarna i Norrtälje kommun. Våra medarbetare är vår största tillgång, Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör.

Analysen av medarbetarundersökningen visar att medarbetarna anser att deras chefer visar förtroende och ger förutsättningar att göra ett bra arbete. i Norrtälje kommun ser sig själva som professionella, aktiva och bidragande. De upplever också meningsfullhet och att de kan vara med och påverka sitt arbete. Det finns också en tydlig förankring i kommunens värdegrund och en upplevelse av att man själv lever upp till värdegrunden.

– Att höja HME-värdet med fyra enheter är en stark positiv signal att vi är på rätt väg. Att vi dessutom gör det samtidigt som svarsfrekvensen ökar är ännu bättre, säger Carina Idenfors Norrbacka, HR-chef.

Enkäten är kopplad till Norrtälje kommuns satsning Högre höjder, hållbart medarbetarengagemang samt diskrimineringslagen, och resultatet kommer att följas upp både på förvaltningsnivå och enhetsnivå. Svarsfrekvensen var 82 procent och ligger över snittet för stora kommunala organisationer på cirka 80 procent

HME-index för Norrtälje kommun blev i år 82, vilket är ett bra resultat då föregående års värde landade på 78. Det är en stor förflyttning för en stor organisation, och bra jämfört med andra kommuner i Sverige där värdet ligger på cirka 79.

Enkäten bestod av frågor 47 frågor samt ett par fritextfrågor om jämställdhet och diskrimineringslagen och visar även på några utvecklingsområden. Viktigast där är hur arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. Dessutom vill många medarbetare ännu tydligare synliggöra och arbeta med systematiska förbättringar, något som ligger helt i linje med det Lean-inspirerade arbetssättet Högre Höjder som Norrtälje kommun just nu inför i hela organisationen.

När det gäller jämställdhet, mångfald och likabehandling säger 71 procent att män och kvinnor har samma möjligheter, och 82 procent vet vart de ska vända sig om de utsätts för trakasserier.

– Det här är väldigt viktiga frågor som vi kommer fortsätta att arbeta med för att vi ska ha en jämställd arbetsplats. Vi har nolltolerans mot kränkningar och trakasserier av alla slag i vår organisation, säger Carina Idenfors Norrbacka.

För mer information kontakta

Carina Idenfors Norrbacka, 0176-715 47, carina.idenfors-norrbacka@norrtalje.se

Korta fakta:
Deltagande svarsfrekvens
2018: 82 %
2017: 79 %

HME – hållbart medarbetarengagemang
2018: 82 (av 100)
2017: 78 (av 100)

Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Medarbetarna i Norrtälje kommun ser sig som mer professionella, aktiva och bidragande i arbetet än tidigare. Dessutom får kommunens chefer och ledare lovord för att de visar förtroende och ger förutsättningar att göra ett bra arbete. Värdet för hållbart medarbetarengagemang, HME, har ökat från 78 till 82.Det genomsnittliga värdet hos Sveriges övriga kommuner ligger på 79.

Läs vidare »
R3lx2b28ehdu7avfsy7b
Wqiax1qvhb0lcc8jahva

Nu inför Norrtälje kommun e-förslag

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 12:07 CET

Med hjälp av invånarnas ögon och påhittighet hoppas nu Norrtälje kommun kunna bli ännu bättre. Nu startar kommunen e-förslag, ett sätt där kommuninvånarna kan lägga förslag digitalt och rösta på andra förslag.

B5rp1sk1ozs8hgluafba

Norrtälje kommun framgångsexempel för digitalisering och effektiva processer

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 10:30 CET

Norrtälje kommuns bygg- & miljödirektör Sara Helmersson var inbjuden när Teknologisk Institut höll konferens om effektivare bygglovsprocesser och höll en föreläsning om hur digitalisering och verksamhetsutveckling med invånaren i fokus halverat handläggningstiderna för bygglov i kommunen.

C6aezslvp8yvbr3l9kel
Me8gjhis193gxiofc0gz

Unik rekryteringslots startas i Norrtälje kommun

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 14:16 CET

Sugen på att flytta och börja arbeta i Norrtälje kommun? Nu startar en rekryteringslots där Norrtälje kommun leder en samverkan med Tiohundra, Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun och företag. Syftet är att underlätta för familjer och par som vill börja leva, bo och verka i kommunen.

Afpwtrr2wfik2o0d2fiz

Europeisk deklaration för jämställdhet antagen

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 16:00 CET

Jämställdhetsarbetet stärks ytterligare när kommunfullmäktige beslutade att anta den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Lur6eiqn3jxucl2inpat

Kommunens nöjda bygg- och avloppskunder lockar kommunförvaltningar till studiebesök

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 13:49 CET

Digitaliseringen och den systematiska verksamhetsutveckling i Norrtälje kommun fortsätter att väcka uppmärksamhet och Bygg- och miljökontoret på Norrtälje kommun hade under fredagen besök av fem kommunförvaltningar, som intresserar sig för metoderna som som på sex år sänkt handläggningstiden från 34 till 18 dagar och gett allt fler nöjda kunder enligt kommunens senaste Nöjd Kund Index.

Bl7a7tcos8kbvxucvipb

Extra satsning för jämlik skola

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 14:13 CET

Norrtälje kommun får 2,6 miljoner kronor i statsbidrag för att skapa en mer jämlik skola. Pengarna ska användas för att öka elevers behörighet till nationella program på gymnasiet.

E68marpw6xxfp5ela5gu

Norrtälje kommuns kontaktcenter bäst i test

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 09:00 CET

​Norrtälje kommuns kontaktcenter visar bäst resultat bland övriga kommuner i Brights nöjdhetsundersökning. Bland annat upplevs engagemanget, kunskapsnivån och den generella nöjdheten som högt.

Bilder & Videor , 1 video

Om Norrtälje kommun

Norrtälje kommun - Global livsstil, lokalt liv

Frihet - Ditt sätt att leva
I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Lev ut din frihet på stora ytor eller i liten vrå.

Förtroende -Trygghet på dina villkor
I Norrtälje är alla välkomna. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Här finns mycket plats för många möjligheter.

Framtid - Hållbar tillväxt i attraktiv miljö
Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Adress

  • Norrtälje kommun
  • Estunavägen 14
  • 761 28 Norrtälje
  • Sverige
  • Vår hemsida

Länkar