Norrtälje kommun köper bara svenskt kött

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2018 16:41 CEST

För att stötta svenska bönder ska samtliga verksamheter i Norrtälje kommun från och med nu endast köpa svenskt kött.

Charlotte Köhler blir ny samhällsbyggnadsdirektör i Norrtälje

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 13:24 CEST

Charlotte Köhler blir ny samhällsbyggnadsdirektör i Norrtälje kommun och kommer att leda det fortsatt viktiga arbetet med samhällsbyggnad i kommunen.

Förenklad handläggning för stödinsatser ändras

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 15:15 CEST

Från och med 1 juli 2018 kommer inte leverans av matlådor och promenadhjälp ingå i den förenklade handläggning för stödinsatser som kan sökas av personer som är över 75.

Den som bor i Norrtälje och är över 75 år kan vid kontakt med mottagningsenheten på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) få så kallad ”förenklad handläggning” kring vissa serviceinsatser. Detta innebär att den som ansöker fyller i en blankett och kryssar i vilka insatser som önskas och efter ett samtal med handläggare kan bli beviljad.

De stödinsatser som fram till den 1 juli 2018 ingått i den förenklade handledningen har varit trygghetslarm, städning var 14:e dag, leverans av matlåda en gång i veckan, hjälp med tvätt var 14:e dag, inköp och promenader

Från och med den 1 juli kommer leverans av matlådor eller promenader inte ingå i den förenklade handläggningen. Inga tidigare och befintliga beslut kommer dock att ändras utan detta gäller enbart nya ansökningar utifrån förenklad handläggning.

- Vid en översyn har man sett att antalet matlådor minskar i snabb takt, det är billigare för invånaren att handla hem matlådor från närbutiken än att få dessa levererade av oss, berättar enhetschef på KSON Frida Herman och fortsätter:

- När det gäller hjälp vid promenader så är antalet som ansöker om detta en så pass liten del av de med förenklad handläggning. Ofta är detta på grund av att hjälp vid promenader inte anses behövas av den enskilde på grund av generellt god hälsa vid 75 år. Enligt vår statistik har äldre med promenadinsatser generellt fler insatser än vad den förenklade handläggningen ger, säger Frida Herman och avslutar:

- Det som är viktigt att förtydliga är att om den enskilde vill ansöka om matlådor eller promenader så kan denne självfallet göra det även efter 1 juli. Dock så kommer detta då att hanteras av en handläggare utifrån sedvanlig handläggning. Vi tar inte bort några insatser utan följer det vi utifrån statistiken ser är behovet.

Från och med den 1 juli kommer också städning i den förenklade handläggningen att ändras från var 14:e dag till var 3:e vecka – detta för att anpassas för hur det generellt sett ser ut i andra kommuner. Även här är det bara nya ansökningar som berörs.

För mer information, välkommen att kontakta:

Frida Herman 
Enhetschef
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
0176-746 33 frida.herman@norrtalje.

Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Från och med 1 juli 2018 kommer inte leverans av matlådor och promenadhjälp ingå i den förenklade handläggning för stödinsatser som kan sökas av personer som är över 75.

Läs vidare »

Stort betygslyft: Majoritet tar examen från Rodengymnasiet i Norrtälje

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 13:23 CEST

Preliminära siffror visar att 95 procent av alla elever inom nationella program tar examen från Rodengymnasiet i Norrtälje kommun.

Högsta meritvärdet hos niondeklassare någonsin

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 13:07 CEST

Resultaten för niondeklassarna i Norrtälje kommuns kommunala skolor ökar avsevärt. Det visar årets preliminära sammanställning som nu är klar. Meritvärdet har ökat från 215,9 (2017) till 228,5 poäng (2018) och dessutom ökar elevernas behörighet till gymnasiet för både flickor och pojkar.

Meritvärdet på 228,5 för niondeklassare i kommunala skolor är det bästa som hittills uppmätts. Resultaten för andel gymnasiebehöriga har ökat från 77,1 procent till 84,5 procent. Bland pojkar har snittet höjts från 193 till dagens 211,3 vilket kan jämföras med flickornas 243,9 till dagens 246.

— En viktig målsättning med kommunens skolutvecklingsprogram är att elevernas kunskapsresultat ska förbättras, så det känns väldigt bra att få bevis på att detta har skett. Nu fortsätter vi den här starka utvecklingen mot målet att bli en av Sveriges bästa skolkommuner år 2020, säger Ulrika Falk (S), kommunstyrelsens ordförande.

Att undervisningen utvecklas och att fler elever blir behöriga till gymnasiet och får goda kunskaper med sig är viktigt för varje enskild elev men också för hela Norrtälje kommun. Dessutom är resultaten preliminära men beräknas att höjas ytterligare under 2018 efter att sommarskolorna har varit.

— Vi är mycket stolta över våra lärare och elever som tillsammans har jobbat hårt och målmedvetet så att vi idag kan presentera det här resultatet, säger Olle Jansson (S) ordförande i barn- och skolnämnden.

Vad är meritvärden? 

Meritvärde är en sammanräkning av betyg för ansökan och antagning till gymnasieskolan, högskola/universitet eller annan eftergymnasial utbildning.

Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Resultaten för niondeklassarna i Norrtälje kommuns kommunala skolor ökar avsevärt. Det visar årets preliminära sammanställning som nu är klar. Meritvärdet har ökat från 215,9 (2017) till 228,5 poäng (2018) och dessutom ökar elevernas behörighet till gymnasiet för både flickor och pojkar.

Läs vidare »

Kontaktcenter i topp i mätning

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 11:05 CEST

​Kontaktcenter i Norrtälje kommun är bäst i klassen. I maj månads mätning återfanns Norrtälje på förstaplats i alla kategorier som mättes. Exempelvis i engagemang var resultatet 91,8 procent!

”Finska är svårt, men det är roligt med utmaningar” – Årets Modermålsmorot går till Viggo och Thea

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 16:28 CEST

​Sedan 2016 delar Norrtälje kommun ut ett pris för att uppmuntra elever i finska för fortsatta studier. Årets två modersmålspristagare heter Viggo Petrelius Sipinen, som går i årskurs 4 på Riala skola, samt Thea Packalén på åk 8 i Långsjöskolan i Rimbo. Vi gratulerar dem båda!

Tomas Karlsson ny vd för Norrtälje Energi

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 09:50 CEST

Tomas Karlsson blir ny vd för Norrtälje Energi. Tomas har en bakgrund som vd för bland annat Göteborg Energis bredbandsbolag, GothNet och Borås Elnät, som driver elnät och bredbandsverksamhet. I dag jobbar Tomas med affärsutveckling inom Telia, med inriktning på partnerskap med olika nätägare inom bredbandsområdet.

E-förslag blir till verklighet – Löparö får vinterbro

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 08:44 CEST

Sedan kommunen införde e-förslag har det kommit in många olika förslag. Nu har det första e-förslaget fått politisk behandling och blir verklighet – en vinterbro mellan Löparö och Urö.

– Vår ambition är att fler ska kunna välja att bo och verka i skärgården. Därför känns det väldigt bra att vi nu beslutat om en vinterbro som i praktiken möjliggör för barnfamiljer att bo på Löparö året runt, säger Ulrika Falk (S), Kommunstyrelsens ordförande.

I mars 2018 införde Norrtälje kommun e-förslag, för att invånarna på ett enkelt sätt ska kunna bidra till kommunens utveckling och förbättring. Nu har det första e-förslaget lyfts upp till politiken och godkänts.

– Det är så roligt att det första e-förslaget nu blivit föremål för politiskt beslut och kommer bli verklighet, avslutar Ingrid Landin (MP), kommunalråd.

Förslaget handlar om en vinterbro mellan Löparö och Urö och detta är utifrån det e-förslag som kom in om en säkrare lösning för de boende på ön. Idag är det svårt att ta sig till och från ön då Löparö står utan fast land- och broförbindelse och saknar kollektivtrafik.

– Vinterbron gör det möjligt för fastboende på ön att komma in till fastlandet på ett enklare sätt. Norrtäljes skärgård har skiftande förutsättningar, och det är bra att vi hittat en helt ny lösning för vinterförbindelse till Löparö”, säger Anders Olander (C), kommunalråd.

Vad är e-förslag?
E-förslag är en digital tjänst som är till för dig som bor eller är verksam i Norrtälje kommun. Alla som vill får lämna ett e-förslag, du behöver inte bo eller vara skriven i Norrtälje kommun för att bidra med ett förslag på hur de områden kommunen ansvara för kan utvecklas eller förbättras. Om ditt förslag får 25 röster så kommer det lämnas över till ansvarig förvaltning för att där handläggas av en tjänsteman. Om ditt e-förslag får 50 röster eller fler så kommer det att behandlas av berörd politisk nämnd. Förslaget kommer att behandlas enligt gällande rutiner för ärendegenomgångar i respektive nämnd. Hittills har ett 30-tal e-förslag kommit in.

För mer information kontakta:

Lars Lindberger, kommunikationschef, 0176-719 13, lars.lindberger@norrtalje.se

Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Sedan kommunen införde e-förslag har det kommit in många olika förslag. Nu har det första e-förslaget fått politisk behandling och blir verklighet – en vinterbro mellan Löparö och Urö.

Läs vidare »

Vinnare av Norrtälje Nyckel 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 15:07 CEST

Den ideella föreningen RoslagsBlomman tilldelas Norrtälje Nyckel 2018. Grundarna Marie Sandström och Carina Blom får ta emot nyckeln för deras arbete för barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer.

Bilder & Videor , 2 videor

Om Norrtälje kommun

Norrtälje kommun - Global livsstil, lokalt liv

Frihet - Ditt sätt att leva
I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Lev ut din frihet på stora ytor eller i liten vrå.

Förtroende -Trygghet på dina villkor
I Norrtälje är alla välkomna. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Här finns mycket plats för många möjligheter.

Framtid - Hållbar tillväxt i attraktiv miljö
Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Adress

  • Norrtälje kommun
  • Estunavägen 14
  • 761 28 Norrtälje
  • Sverige
  • Vår hemsida

Länkar