Firanden och satsning på kvalitetsutveckling i Norrtälje kommuns förskolor

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 14:33 CEST

Norrtäljes stads äldsta förskola, Parken, fyller 50 år. Samma vecka som det firas invigs den nyöppnade förskolan Vega. Och utvecklingsarbetet inom förskolan pågår för fullt. Bland annat har Norrtälje kommun anställt en pedagog som filmar arbetet på förskolorna med syfte att öka kvaliteten.

Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel och hållbara transporter

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2018 15:59 CEST

Norrtälje kommun erbjuder privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning för att minska sin energiförbrukning och klimatpåverkan och samtidigt sänka sina energikostnader.

Havsmiljö i fokus när briggen Tre kronor gästar Norrtälje hamn

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2018 10:13 CEST

​Briggen Tre Kronor gästar Norrtälje Hamn under fredag och lördag 14-15 september med miljöutställningen Hållbara hav. Skolklasser och allmänheten är välkomna att besöka skeppet och utställningen. Dessutom kan alla testa sitt brunnsvatten till kampanjpris.

Norrtälje kommuns trygghetsarbete prisas igen

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 13:34 CEST

Trygg i Norrtälje kommun är en avdelning inom Norrtälje kommuns kommunstyrelsekontor som samordnar, leder och utvecklar det övergripande trygghetsarbetet i alla kommunala verksamheter. Nu har kommunens trygghetssatsning åter prisats, den här gången av på konferensen Trygg & Säker i samarbete med Malmö stad, med Omfamningen 2018.

Ny lärplattform blir kommunens största satsning på digitalisering

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 15:05 CEST

I samband med skolstarten inför Norrtälje kommun en ny lärplattform för våra skolor, förskolor och fritidshem. Lärplattformen kommer att göra det enklare att ta del av information och följa elevers utveckling.

Den nya lärplattformen är anpassad för nutidens lärande med återkoppling och måluppfyllelse. Elever, personal och vårdnadshavare kommer på ett enkelt och tydligt sätt kunna följa elevens kunskapsinhämtning. Som vårdnadshavare kommer man exempelvis att kunna rapportera frånvaro och ta del av scheman.

– Detta är den största digitaliseringssatsningen i Norrtälje kommun någonsin som berör närmare 20 000 elever, lärare och föräldrar. Det är ett stort steg mot en modern skola och ytterligare ett steg i genomförandet av det skolutvecklingsprogram som redan börjat ge positiva resultat, säger Olle Jansson (S), barn- och skolnämndens ordförande.

Unikum, Tempus och Skola 24

Den nya lärplattformen består av webbtjänsterna Unikum, Tempus och Skola 24. Till varje tjänst finns appar, som gör att elever, vårdnadshavare och pedagoger enkelt kan följa elevernas kunskapsutveckling i sina mobiltelefoner eller surfplattor.

I Unikum tar man del av allt som rör elevens kunskapsutveckling, allt från planeringar, omdömen och betyg till utvecklingssamtal. Olika skolformer kommer att ha olika innehåll som följer respektive läroplan. Tempus används av förskolan och fritidshemmet för att registrera närvaro. Här kan vårdnadshavaren sjukanmäla sitt barn. Grundskolan och gymnasiet använder sig av Skola 24 för att registrera närvaro samt för sjukanmälan.

Barn och elever får rätt stöd

Det läggs idag extra vikt på formativ bedömning och tydliggörande av mål och kunskapskrav i varje verksamhets respektive läroplan. Det är avgörande att alla pedagoger ger barn och elever ständig återkoppling och för lärandet framåt. Effekten blir att alla barn och elever får det stöd som just de behöver för att lyckas i sitt eget lärande och för en ökad måluppfyllelse. I detta arbete är den gemensamma lärplattformen en central komponent.

– Detta kommer att underlätta lärandet för eleverna samt arbetet för lärarkåren. Det är en framtidsinriktad investering som kommunens skolor kommer att ha mycket nytta av, säger Hanna Stymne Bratt, utbildningsnämndens ordförande.

Byte i omgångar

Den nya lärplattformen går live den 22 augusti för grundskolan, fritidshemmet, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasiet och den 1 september för förskolan. Vuxenutbildningen kommer att arbeta i plattformen senast den 1 oktober. Vårdnadshavare kommer att få information om hur man loggar in i lärplattformen, samt hur man arbetar med de olika delarna. I och med införandet av den nya lärplattformen lämnar Norrtälje kommun det nuvarande systemet Fronter.

– En stor fördel är att barn och elever tar med sig sin portfölj hela vägen från förskolan till grundskolan och gymnasiet, säger Eva Wetterstrand Wickbers, förvaltningsdirektör på barn- och utbildningskontoret.

Läs mer här: www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/larplattform-och-digitala-verktyg

Kontaktpersoner: Eva Wetterstrand Wickbers, förvaltningsdirektör, Barn- och utbildningskontoret, eva.wetterstrand-wickbers@norrtalje.se, 0176- 714 00

Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

I samband med skolstarten inför Norrtälje kommun en ny lärplattform för våra skolor, förskolor och fritidshem. Lärplattformen kommer att göra det enklare att ta del av information och följa elevers utveckling.

Läs vidare »

Norrtälje kommun köper bara svenskt kött

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2018 16:41 CEST

För att stötta svenska bönder ska samtliga verksamheter i Norrtälje kommun från och med nu endast köpa svenskt kött.

Charlotte Köhler blir ny samhällsbyggnadsdirektör i Norrtälje

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 13:24 CEST

Charlotte Köhler blir ny samhällsbyggnadsdirektör i Norrtälje kommun och kommer att leda det fortsatt viktiga arbetet med samhällsbyggnad i kommunen.

Förenklad handläggning för stödinsatser ändras

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 15:15 CEST

Från och med 1 juli 2018 kommer inte leverans av matlådor och promenadhjälp ingå i den förenklade handläggning för stödinsatser som kan sökas av personer som är över 75.

Den som bor i Norrtälje och är över 75 år kan vid kontakt med mottagningsenheten på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) få så kallad ”förenklad handläggning” kring vissa serviceinsatser. Detta innebär att den som ansöker fyller i en blankett och kryssar i vilka insatser som önskas och efter ett samtal med handläggare kan bli beviljad.

De stödinsatser som fram till den 1 juli 2018 ingått i den förenklade handledningen har varit trygghetslarm, städning var 14:e dag, leverans av matlåda en gång i veckan, hjälp med tvätt var 14:e dag, inköp och promenader

Från och med den 1 juli kommer leverans av matlådor eller promenader inte ingå i den förenklade handläggningen. Inga tidigare och befintliga beslut kommer dock att ändras utan detta gäller enbart nya ansökningar utifrån förenklad handläggning.

- Vid en översyn har man sett att antalet matlådor minskar i snabb takt, det är billigare för invånaren att handla hem matlådor från närbutiken än att få dessa levererade av oss, berättar enhetschef på KSON Frida Herman och fortsätter:

- När det gäller hjälp vid promenader så är antalet som ansöker om detta en så pass liten del av de med förenklad handläggning. Ofta är detta på grund av att hjälp vid promenader inte anses behövas av den enskilde på grund av generellt god hälsa vid 75 år. Enligt vår statistik har äldre med promenadinsatser generellt fler insatser än vad den förenklade handläggningen ger, säger Frida Herman och avslutar:

- Det som är viktigt att förtydliga är att om den enskilde vill ansöka om matlådor eller promenader så kan denne självfallet göra det även efter 1 juli. Dock så kommer detta då att hanteras av en handläggare utifrån sedvanlig handläggning. Vi tar inte bort några insatser utan följer det vi utifrån statistiken ser är behovet.

Från och med den 1 juli kommer också städning i den förenklade handläggningen att ändras från var 14:e dag till var 3:e vecka – detta för att anpassas för hur det generellt sett ser ut i andra kommuner. Även här är det bara nya ansökningar som berörs.

För mer information, välkommen att kontakta:

Frida Herman 
Enhetschef
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
0176-746 33 frida.herman@norrtalje.

Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Från och med 1 juli 2018 kommer inte leverans av matlådor och promenadhjälp ingå i den förenklade handläggning för stödinsatser som kan sökas av personer som är över 75.

Läs vidare »

Stort betygslyft: Majoritet tar examen från Rodengymnasiet i Norrtälje

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 13:23 CEST

Preliminära siffror visar att 95 procent av alla elever inom nationella program tar examen från Rodengymnasiet i Norrtälje kommun.

Högsta meritvärdet hos niondeklassare någonsin

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 13:07 CEST

Resultaten för niondeklassarna i Norrtälje kommuns kommunala skolor ökar avsevärt. Det visar årets preliminära sammanställning som nu är klar. Meritvärdet har ökat från 215,9 (2017) till 228,5 poäng (2018) och dessutom ökar elevernas behörighet till gymnasiet för både flickor och pojkar.

Meritvärdet på 228,5 för niondeklassare i kommunala skolor är det bästa som hittills uppmätts. Resultaten för andel gymnasiebehöriga har ökat från 77,1 procent till 84,5 procent. Bland pojkar har snittet höjts från 193 till dagens 211,3 vilket kan jämföras med flickornas 243,9 till dagens 246.

— En viktig målsättning med kommunens skolutvecklingsprogram är att elevernas kunskapsresultat ska förbättras, så det känns väldigt bra att få bevis på att detta har skett. Nu fortsätter vi den här starka utvecklingen mot målet att bli en av Sveriges bästa skolkommuner år 2020, säger Ulrika Falk (S), kommunstyrelsens ordförande.

Att undervisningen utvecklas och att fler elever blir behöriga till gymnasiet och får goda kunskaper med sig är viktigt för varje enskild elev men också för hela Norrtälje kommun. Dessutom är resultaten preliminära men beräknas att höjas ytterligare under 2018 efter att sommarskolorna har varit.

— Vi är mycket stolta över våra lärare och elever som tillsammans har jobbat hårt och målmedvetet så att vi idag kan presentera det här resultatet, säger Olle Jansson (S) ordförande i barn- och skolnämnden.

Vad är meritvärden? 

Meritvärde är en sammanräkning av betyg för ansökan och antagning till gymnasieskolan, högskola/universitet eller annan eftergymnasial utbildning.

Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Resultaten för niondeklassarna i Norrtälje kommuns kommunala skolor ökar avsevärt. Det visar årets preliminära sammanställning som nu är klar. Meritvärdet har ökat från 215,9 (2017) till 228,5 poäng (2018) och dessutom ökar elevernas behörighet till gymnasiet för både flickor och pojkar.

Läs vidare »

Bilder & Videor , 2 videor

Om Norrtälje kommun

Norrtälje kommun - Global livsstil, lokalt liv

Frihet - Ditt sätt att leva
I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Lev ut din frihet på stora ytor eller i liten vrå.

Förtroende -Trygghet på dina villkor
I Norrtälje är alla välkomna. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Här finns mycket plats för många möjligheter.

Framtid - Hållbar tillväxt i attraktiv miljö
Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Adress

  • Norrtälje kommun
  • Estunavägen 14
  • 761 28 Norrtälje
  • Sverige
  • Vår hemsida

Länkar