Skip to main content

Integrations- och temadag för skolelever

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2017 16:04 CET

Roger Berggren, lärare Norsjöskolan, ger instruktioner till eleverna under integrations- och temadagen.

Under tisdagen den 11 januari hade elever från språkintroduktionsprogrammet och från åk 9 i Norsjö en gemensam temadag kring EU. Tanken med dagen var bland annat att elever från språkintroduktionsprogrammet ska ha möjlighet till undervisning med svenska elever. 


- Anledningen till att vi valde ämnet EU är att det inte behandlas så mycket i skolan men påverkar oss enormt. Det finns ett stort behov av mer kunskap, både hos elever men också hos folk i allmänhet, säger Anderas Bertils, lärare språkintroduktion.

Eleverna delades in i grupper och fick i uppdrag att företräda 8 stycken utskott från EU-parlamentet. Deras uppgift var att utifrån utskottens arbete ge två förslag till insatser för att förbättra framtiden för Norsjö kommun. Eleverna hade också en budget att hålla sig till. Utskotten presenterade sina förslag under eftermiddagen.

De förslag som kom fram för att förbättra framtiden för Norsjö kommun var:

 • Prata mer om jämställdhet i skolan och uppmuntra till att vara sig själv och inte bry sig om normer.
 • Fler jobb i kommunen, högre lön för kommunanställda, fler bostäder och billigare hyra.
 • Motionera mer och äta ekologisk mat.
 • Bättre arbetsvillkor (lön) för till exempel bönder.
 • Förbättra sättet att avverka skog. För att minska körskador, avverka på vintern.
 • Äventyrsbad i Norsjö kommun.
 • Utveckla evenemang som händer i kommunen.
 • Fler fabriker till kommunen samt utveckla de vi redan har.
 • Fler vindkraftverk, solpaneler, vattenkraft och förbättra vattendammarna vi redan har.
 • Utveckla integrationen i kommunen så att alla känner sig mer bekväma och mindre ensam.
 • Skolmat ska tillagas i skolrestaurangen.
 • Starta om gymnasiet i Norsjö. Istället för att lägga ner - lösa problemet. Idrottsgymnasium med elevhem.

I publiken fanns några av kommunens politiker. De hade chans att ställa frågor och tycka till om förslagen.

Norsjö - En attraktiv och företagsam kommun där kropp och själ hinner med!