Skip to main content

Kreativa lärare på Norsjöskolan skapar för spontan rörelse

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2019 15:13 CEST

Ida Eriksson (till vänster) och Sara Burvall (till höger) på Norsjöskolan förbereder målning av spel på asfalten.

Norsjö kommun satsar på rörelse i skolan. På Norsjöskolan skapas en utomhusmiljö som ska bjuda in till rörelse på rasterna och skolans personal har idag, torsdag, fått utlopp för sin kreativitet. Eleverna har precis fått sommarlov och då passar lärarna på att förbereda för höstens terminsstart genom att måla på asfalten vid Norsjöskolan, för att skapa förutsättningar för rörelse på raserna. Det här är en del i projektet "Rörelse i skolan".

- När eleverna kommer tillbaka efter sommarlovet kommer skolgården att se annorlunda ut, berättar Johanna Persson lärare på Norsjöskolan. Vi skapar bland annat spel och mönster som ska inbjuda till rörelse på rasterna. Eleverna har varit delaktiga och kommit med mängder av bra förslag på vad som ska finnas på skolgården, utifrån inkomna förslag målar vi nu, fortsätter hon. 

Malin Eriksson målar ringar för hopplek. 

Att måla skolgården är en del i Rörelseprojektet som Norsjö kommun fått beviljat av Skolverket. Projektmedarbetarna Sara Eriksson och Åsa Harnesk berättar att utfallet från projektet varit fantastiskt bra.

- Projekttiden är bara ett halvår, så vi kan inte se direkta effekter på elevernas resultat, men vi kan definitivt se att eleverna rör på sig mer, säger Åsa Harnesk, lärare idrott och hälsa. Elever på skolan har fått tillgång till aktiviteter som slackline, teqball, multibasketkorg och till hösten kommer en Gagarink att finnas.  Det är så roligt att se våra insatser faktiskt skapat massor med rörelse, särskilt hos elevgrupper som till exempel högstadieeleverna som tidigare inte rörde sig så mycket på raster, konstaterar Åsa.

- Forskning säger att rörelse påverkar resultat och mående i en positiv riktning, säger Sara Eriksson, skolsköterska. Det är därför vi gör detta. Arbetet fortsätter vi med i ordinarie verksamhet till hösten och vi är väldigt glada att projektet tagits emot så bra av eleverna och elevengagemanget som varit under vårterminen bäddar för fortsatt intresse för rörelse i och utanför skolan, avslutar hon.

Förutom utomhusaktiviteter har projektet arbetat för spontan rörelse inomhus och i elevutrymmen, lärarledd rörelse under lektioner samt fokuserat på elevers motoriska utveckling där fokusgrupp har varit åk 1 som fått testa hinderbanor med fokus på motorik.

För mer information kontakta:
Sara Eriksson, skolsköterska
Tfn. 072-237 50 74
E-post: sara.m.eriksson@norsjo.se

Åsa Harnesk, lärare idrott och hälsa
Tfn. 0918-142 17
E-post: asa.harnesk@norsjo.se

Norsjöbygden - världens bästa vardag