Skip to main content

Mångfald – problem eller möjlighet?

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2016 07:00 CEST

Ulf Lidman

Migration och invandring har historiskt sett visat sig stärka ett samhälle. Detta sker inte av sig själv. Som ett led i att skapa bättre förståelse för olika kulturer samt att förbättra integrationen har Norsjö kommun bjudit in Ulf Lidman som föreläsare.

Ulf Lidman har två magisterutbildningar från USA, en i tvärkulturell krishantering och en i teologi med fokus på familje- och relationsterapi. Hans erfarenhet sträcker sig från arbete i flyktingläger i krigets Libanon, svältkatastrofer i Afrika, drogmissbruk och prostitution i Los Angeles till coachning av chefer, filmstjärnor och artister i de mest utsatta lägen. Under en period tjänstgjorde Ulf som präst inom Svenska kyrkan. Ulf är idag författare, rådgivare och en flitigt anlitad föredragshållare.

En av Ulfs specialkompetenser handlar om mångkulturella möten vid kriser, konflikter och missbruk. Hela vårt samhälle är fullt av möten mellan människor från samma land, olika länder, religiösa sammansättningar, subkulturer, företagskulturer, generationer etc.

- Jag har lyssnat på några av Ulfs tidigare föreläsningar och han är så bra och otroligt fängslande. Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att komma, säger Eva Nyström Edefjäll, verksamhetschef omsorg.

Föreläsningen ger kunskap om krishantering genom ett mångkulturellt perspektiv. Att lära sig mer om olika kulturer kan öka förståelsen för varandras kulturer, grundvärderingar och traditioner.

Att ha mångkulturell kunskap handlar också om att vara uppriktig mot sig själv och samtidigt kunna kommunicera och fungera ihop med någon som har en helt annan värdegrund. Detta är värdefull kunskap för invånare (både nysvenskar och gammsvenskar), föreningar, företag och anställda som träffar människor i olika kriser och olika kulturella sammanhang.

Föreläsningen är gratis och kommer att hållas fredag den 2 september på Medan i Norsjö. Föreläsningen ges vid tre tillfällen: Kl. 09.00-12.00, kl. 13.00-16.00 och kl. 17.30-20.30.

Norsjö - En attraktiv och företagsam kommun där kropp och själ hinner med!